Bài Tập Công Nghệ 6

Môn học lớp 6


Mục Lục Bài Tập Công Nghệ 6


 1. Chương I: Nhà Ở

  Chương I: Nhà Ở

  Bài tập công nghệ 6 - chương 1: nhà ở
  1. Bài 1: Khái Quát Về Nhà Ở

   Bài 1: Khái Quát Về Nhà Ở

   Bài tập công nghệ 6 - bài 1: khái quát về nhà ở
  2. Bài 2: Xây Dựng Nhà Ở

   Bài 2: Xây Dựng Nhà Ở

   Bài tập công nghệ 2 - bài 2: xây dựng nhà ở
  3. Bài 3: Ngôi Nhà Thông Minh

   Bài 3: Ngôi Nhà Thông Minh

   Bài tập công nghệ 6 - bài 3: ngôi nhà thông minh
  4. Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Chương I: Nhà Ở

   Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Chương I: Nhà Ở

   Bài tập công nghệ 6 - đáp án và hướng dẫn giải - chương 1: nhà ở
 2. Chương II: Bảo Quản Và Chế Biến Thực Phẩm

  Chương II: Bảo Quản Và Chế Biến Thực Phẩm

  Bài tập công nghệ 6 - chương 2: bảo quản và chế biến thực phẩm
  1. Bài 4: Thực Phẩm Và Dinh Dưỡng

   Bài 4: Thực Phẩm Và Dinh Dưỡng

   Bài tập công nghệ 6 - bài 4: thực phẩm và dinh dưỡng
  2. Bài 5: Phương Pháp Bảo Quản Và Chế Biến Thực Phẩm

   Bài 5: Phương Pháp Bảo Quản Và Chế Biến Thực Phẩm

   Bài tập công nghệ 6 - bài 5: phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm
  3. Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Chương II: Bảo Quản Và Chế Biến Thực Phẩm

   Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Chương II: Bảo Quản Và Chế Biến Thực Phẩm

   Bài tập công nghệ 6 - đáp án và hướng dẫn giải - chương 2: bảo quản và chế biến thực phẩm
 3. Chương III: Trang Phục Và Thời Trang

  Chương III: Trang Phục Và Thời Trang

  Bài tập công nghệ 6 - chương 3: trang phục và thời trang
  1. Bài 7: Trang Phục Trong Đời Sống

   Bài 7: Trang Phục Trong Đời Sống

   Bài tập công nghệ 6 - bài 7: trang phục trong đời sống
  2. Bài 8: Sử Dụng Và Bảo Quản Trang Phục

   Bài 8: Sử Dụng Và Bảo Quản Trang Phục

   Bài tập công nghệ 6 - bài 8: sử dụng và bảo quản trang phục
  3. Bài 9: Thời Trang

   Bài 9: Thời Trang

   Bài tập công nghệ 6 - bài 9: thời trang
  4. Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Chương III: Trang Phục Và Thời Trang

   Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Chương III: Trang Phục Và Thời Trang

   Bài tập công nghệ 6 - đáp án và hướng dẫn giải - chương 3: trang phục và thời trang
 4. Chương IV: Đồ Dùng Điện Trong Gia Đình

  Chương IV: Đồ Dùng Điện Trong Gia Đình

  Bài tập công nghệ 6 - chương 4: đồ dùng điện trong gia đình
  1. Bài 10: Khái Quát Về Đồ Dùng Điện Trong Gia Đình

   Bài 10: Khái Quát Về Đồ Dùng Điện Trong Gia Đình

   Bài tập công nghệ 6 - bài 10: khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
  2. Bài 11: Đèn Điện

   Bài 11: Đèn Điện

   Bài tập công nghệ 6 - bài 11: đèn điện
  3. Bài 12: Nồi Cơm Điện

   Bài 12: Nồi Cơm Điện

   Bài tập công nghệ 6 - bài 12: nồi cơm điện
  4. Bài 13: Bếp Hồng Ngoại

   Bài 13: Bếp Hồng Ngoại

   Bài tập công nghệ 6 - bài 13: bếp hồng ngoại
  5. Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Chương IV: Đồ Dùng Điện Trong Gia Đình

   Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Chương IV: Đồ Dùng Điện Trong Gia Đình

   Bài tập công nghệ 6 - đáp án và hướng dẫn giải - chương 4: đồ dùng điện trong gia đình

Tin tức mới


Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống


Tin tức mới

Môn Học Lớp 6 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Âm Nhạc 6

Bài Tập Âm Nhạc 6

Bài Tập Công Nghệ 6

Bài Tập Giáo Dục Công Dân 6

Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Phần Địa Lý

Bài Tập Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6

Bài Tập Khoa Học Tự Nhiên 6

Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Phần Lịch Sử

Bài Tập Mĩ Thuật 6

Bài Tập Ngữ Văn 6 - Tập 1

Bài Tập Ngữ Văn 6 - Tập 2

Bài Tập Tin Học 6

Bài Tập Toán 6 - Tập 1

Bài Tập Toán 6 - Tập 2

Công Nghệ 6

Giáo Dục Công Dân 6

Giáo Dục Thể Chất 6

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6

Khoa Học Tự Nhiên 6

Lịch Sử Và Địa Lý 6

Mĩ Thuật 6

Ngữ Văn 6 - Tập 1

Ngữ Văn 6 - Tập 2

Bài Tập Tiếng Anh 6 - Tập 1

Bài Tập Tiếng Anh 6 - Tập 2

Tiếng Anh 6 - Tập 1

Tiếng Anh 6 - Tập 2

Tin Học 6

Toán 6 - Tập 1

Toán 6 - Tập 2

Bộ Sách Lớp 6

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị