Các số trong phạm vi 10 000 (Tiếp theo)

Toán 3 (Tập hai) - Bài 2


hinh-anh-cac-so-trong-pham-vi-10-000-tiep-theo-1441-0

3 254

Ba nghìn hai trăm năm mươi tư

Nghìn Trăm Chục Đơn vị
3 2 5 4

Số 3 245 gồm
3 nghìn 2 trăm 5 chục 4 đơn vị.

1. Số ?

a)

hinh-anh-cac-so-trong-pham-vi-10-000-tiep-theo-1441-1

Nghìn Trăm Chục Đơn vị
? ? ? ?

b)

hinh-anh-cac-so-trong-pham-vi-10-000-tiep-theo-1441-2

Nghìn Trăm Chục Đơn vị
? ? ? ?

2. Thực hiện (theo mẫu):

Nghìn Trăm Chục Đơn vị Viết số Đọc số
3 1 9 2 3 192 Ba nghìn một trăm chín mươi hai
5 6 4 8 ? ?
7 9 5 5 ? ?
6 4 0 7 ? ?
5 0 4 0 ? ?
2 3 0 1 ? ?

3. Nói (theo mẫu):

Mẫu: Số 7 293 gồm 7 nghìn 2 trăm 9 chục 3 đơn vị.

a) Số 2 641 gồm ? nghìn ? trăm ? chục ? đơn vị.

b) Số 3 097 gồm ? nghìn ? trăm ? chục ? đơn vị.

c) Số 8 802 gồm ? nghìn ? trăm ? chục ? đơn vị.

d) Số 5 550 gồm ? nghìn ? trăm ? chục ? đơn vị.

4. Viết mỗi số sau thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

Mẫu: 3 567 = 3 000 + 500 + 60 + 7

5 832  ;  7 575  ;  8 621  ;  4 444

5. Nêu các số có bốn chữ số (theo mẫu):

Mẫu: 6 000 + 400 + 80 + 2 = 6 482

a) 9 000 + 500 + 50 + 7  ;  3 000 + 600 + 80 + 1

b) 5 000 + 800 + 8  ;  7 000 + 30 + 9

c) 6 000 + 600 + 60  ;  9 000 + 100

d) 4 000 + 4  ;  7 000 + 20

6. Số ?

Mẫu: Số 8 551 gồm 8 nghìn 5 trăm 5 chục 1 đơn vị.

Số ? gồm 7 nghìn 2 trăm 3 chục 9 đơn vị.

Số ? gồm 1 nghìn 6 trăm 4 chục.

Số ? gồm 8 nghìn 5 chục 3 đơn vị.

Số ? 2 nghìn 8 đơn vị.

Số ? gồm 6 nghìn 7 trăm.

Số ? gồm 3 nghìn 6 chục.

Em có biết: Có bao nhiêu vệ tinh nhân tạo đang bay trên đầu chúng ta?

Người ta thống kê có khoảng 2 666 vệ tinh nhân tạo đang hoạt động trong vũ trụ vào tháng 4 năm 2020. Các vệ tinh trông rất khác nhau. Có những vệ tinh to bằng một chiếc xe buýt. Trong khi đó, có những vệ tinh chỉ bé như một chiếc hộp và cân nặng chưa đầy 1 kg.

hinh-anh-cac-so-trong-pham-vi-10-000-tiep-theo-1441-3

(Nguồn: https://www.weforum.org, https://tiasang.com.vn)

Tin tức mới


Đánh giá

Các số trong phạm vi 10 000 (Tiếp theo)

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Toán 3 - Tập hai

  1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
  2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Nhà tài trợ