Tháng - Năm | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000 - Lớp 3 - Cánh Diều

Toán 3 (Tập hai) - Bài 17


hinh-anh-thang-nam-1515-0

Một năm có 12 tháng là: tháng Một, tháng Hai, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, tháng Tám, tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười một, tháng Mười hai.

hinh-anh-thang-nam-1515-1

Số ngày trong từng tháng là:

Tháng 1
31 ngày
Tháng 2
28 hoặc 29 ngày
Tháng 3
31 ngày
Tháng 4
30 ngày
Tháng 5
31 ngày
Tháng 6
30 ngày
Tháng 7
31 ngày
Tháng 8
31 ngày
Tháng 9
30 ngày
Tháng 10
31 ngày
Tháng 11
30 ngày
Tháng 12
31 ngày

1. Trả lời các câu hỏi:

a) Bây giờ đang là tháng mấy? Tháng này có bao nhiêu ngày?

b) Những tháng nào trong năm có 30 ngày?

c) Những tháng nào trong năm có 31 ngày?

2. Xem hai tờ lịch sau và trả lời các câu hỏi:

hinh-anh-thang-nam-1515-2

hinh-anh-thang-nam-1515-3

a) Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

b) Ngày 20 tháng 11 là thứ mấy?

c) Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ mấy?

d) Các ngày Chủ nhật của tháng 12 là những ngày nào?

3.

a) Một triển lãm tranh diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 8. Hỏi triển lãm đó diễn ra trong bao nhiêu ngày?

b) Hội chợ Xuân diễn ra trong một tuần bắt đầu từ ngày 9 tháng 1. Hỏi hội chợ đó kết thúc vào ngày nào?

4. Thực hành:

Xác định số ngày trong mỗi tháng.

hinh-anh-thang-nam-1515-4

Tin tức mới


Đánh giá

Tháng - Năm | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000 - Lớp 3 - Cánh Diều

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Toán 3 - Tập Hai

  1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
  2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.