Luyện tập chung | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000 - Lớp 3 - Cánh Diều

Toán 3 (Tập hai) - Bài 13


1.

a) Đọc các số sau: 1 879, 6 500, 43 001, 96 075, 47 293.

b) Viết các số sau:

Đọc số Viết số
Hai nghìn bảy trăm sáu mươi lăm ?
Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi tám ?
Chín mươi chín nghìn ?
Ba mươi sáu nghìn không trăm bốn mươi tư ?

c) Viết các số ở câu b thành tổng của chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị (theo mẫu):

Mẫu: 2 765 = 2 000 + 700 + 60 + 5

2. Số ?

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-0

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-1

3. Cho các số sau:

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-2

a) Tìm số bé nhất.

b) Tìm số lớn nhất.

c) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

4. Thực hành:

Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn.

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-3

5. 

a) Câu nào đúng, câu nào sai?

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-4

A. OM, ON, OP, OQ là các bán kính của hình tròn tâm O.

B. MN, PQ là các đường kính của hình tròn tâm O.

C. HI là đường kính của hình tròn tâm O.

b) Dùng compa vẽ một đường tròn vào vở.

6.

a) Đọc cân nặng của mỗi con vật sau với đơn vị gam rồi cho biết con vật nào nặng nhất.

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-5

1 862 g

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-6

762 g

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-7

4 kg 876 g

hinh-anh-luyen-tap-chung-1492-8

2 kg 583 g

b) Kể một số tình huống thực tế sử dụng các số trong phạm vi 100 000.

Tin tức mới


Đánh giá

Luyện tập chung | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000 - Lớp 3 - Cánh Diều

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Toán 3 - Tập Hai

  1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
  2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.