Bảng số liệu thống kê | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 - Lớp 3 - Cánh Diều

Toán 3 (Tập hai) - Bài 40

Nội Dung Chính

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3. 
  4. 4. 

hinh-anh-bang-so-lieu-thong-ke-1652-0

Số liệu điều tra nói trên được biểu diễn bằng bảng số liệu thống kê sau:

Hoạt động ưa thích sau giờ học của các bạn tổ Một

Hoạt động Chơi thể thao Đọc sách Xem ti vi
Số người 5 4 3

Bảng này có các yếu tố:

  • Tên của bảng
  • Hàng trên ghi tên các hoạt động ưa thích
  • Hàng dưới ghi số người tham gia mỗi dạng hoạt động

1.

a) Quan sát bảng số liệu thống kê:

Số thùng kem mà một cửa hàng đã nhập về

Loại kem Kem dừa Kem dâu Kem va-ni Kem sô-cô-la
Số lượng thùng 4 5 3 6

b) Đọc bảng cho trong câu a và trả lời các câu hỏi:

- Cửa hàng đã nhập về bao nhiêu thùng kem dâu?

- Thùng kem loại nào được cửa hàng nhập về nhiều nhất? Thùng kem loại nào được cửa hàng nhập về ít nhất?

- Cửa hàng đã nhập về tất cả bao nhiêu thùng kem các loại?

2.

a) Quan sát bảng số liệu thống kê:

hinh-anh-bang-so-lieu-thong-ke-1652-1

Số lượng ô tô đi qua cổng trường

Thời gian Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng Từ 9 giờ đến 10 giờ sáng Từ 11 giờ đến 12 giờ trưa Từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều
Số ô tô 12 9 15 6

3. 

a) Quan sát bảng số liệu thống kê:

Số đo chiều cao của học sinh

Tên An Bình Cường Duyên Dũng
Chiều cao 140 cm 135 cm 138 cm 129 cm 130 cm

b) Đọc bảng trên và trả lời các câu hỏi:

- Chiều cao của bạn Bình là bao nhiêu xăng-ti-mét?

- Trong năm bạn trên, bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất?

- Bạn cao nhất cao hơn bạn thấp nhất bao nhiêu xăng-ti-mét?

- Bạn nào cao hơn bạn Duyên và thấp hơn bạn Cường?

4. 

Tuyến đường sắt Bắc - Nam hay tuyến đường sắt Thống Nhất là tuyến đường sắt bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

hinh-anh-bang-so-lieu-thong-ke-1652-2

Bảng dưới đây cho biết chiều dài tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến một số tỉnh và thành phố có đường sắt đi qua.

Chiều dài tuyến đường sắt Bắc - Nam

Tuyến đường Hà Nội - Vinh Hà Nội - Huế Hà Nội - Đà Nẵng Hà Nội - Nha Trang Hà Nội - Sài Gòn
Chiều dài 319 km 688 km 791 km 1 315 km 1 726 km

(Nguồn: https://duongsatvietnam.com)

Đọc bảng trên và trả lời các câu hỏi:

a) Tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn dài bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng dài bao nhiêu ki-lô-mét?

c) Tuyến đường sắt Hà Nội - Sài Gòn dài hơn tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh bao nhiêu ki-lô-mét?

Tin tức mới


Đánh giá

Bảng số liệu thống kê | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000 - Lớp 3 - Cánh Diều

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Toán 3 - Tập Hai

  1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
  2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.