Diện tích một hình

Toán 3 (Tập hai) - Bài 35


hinh-anh-dien-tich-mot-hinh-1626-0

Advertisement

hinh-anh-dien-tich-mot-hinh-1626-1

 • Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn.
  Ta nói: Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.
 • Hình A gồm 5 ô vuông như nhau. Hình B cũng gồm 5 ô vuông như thế.
  Ta nói: Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
 • Hình P gồm 10 ô vuông như nhau được tách thành hình M gồm 6 ô vuông và hình N gồm 4 ô vuông.
  Ta nói: Diện tích hình P bằng tổng diện tích hình M và hình N.

1. Diện tích mỗi hình sau gồm bao nhiêu ô vuông?

hinh-anh-dien-tich-mot-hinh-1626-2

2. 

Các hình dưới đây được tạo thành từ các ô vuông như nhau:

hinh-anh-dien-tich-mot-hinh-1626-3

Trả lời các câu hỏi:

a) Những hình nào có diện tích bằng nhau?

b) Hình nào có diện tích lớn hơn diện tích hình A?

3. Quan sát hình rồi thực hiện các yêu cầu sau:

hinh-anh-dien-tich-mot-hinh-1626-4

hinh-anh-dien-tich-mot-hinh-1626-5

Advertisement

a) Hình A gồm mấy ô vuông? Hình B gồm mấy ô vuông? Hình C gồm mấy ô vuông?

b) So sánh diện tích hình A với tổng diện tích hình B và hình C.

4. Thực hành:

- Lấy một số hình vuông giống nhau.

- Xếp các hình vuông đó phủ kín bìa sách Toán.

- Đếm số hình vuông đã sử dụng.

- Nói: Diện tích bìa sách Toán khoảng ? hình vuông.

hinh-anh-dien-tich-mot-hinh-1626-6

Tin tức mới


Đánh giá

Diện tích một hình

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Advertisement

Toán 3 - Tập hai

 1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
 2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống
Advertisement

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7
Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement