Em ôn lại những gì đã học 2

Toán 3 (Tập hai) - Bài 42


1. Đặt tính rồi tính:

a) 40 279 + 1 620  ;  78 175 -  2 155

b) 18 043 + 42 645  ;  58 932 - 21 316

c) 2 123 x 4  ;  12 081 x 7

d) 7 540 : 5  ;  12 419 : 2

2. Tính giá trị của các biểu thức sau:

(12 726 + 10 618) x 2

54 629 - 48 364 : 4

3.

a) Khung của một bức tranh có dạng hình vuông với cạnh 75 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu tiền?

hinh-anh-em-on-lai-nhung-gi-da-hoc-2-1658-0

b) Một mảnh hoa văn trang trí trên tấm vải thổ cẩm có dạng hình chữ nhật với chiều dài 21 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích mảnh hoa văn đó.

hinh-anh-em-on-lai-nhung-gi-da-hoc-2-1658-1

4. 

Bảng sau cho biết số trường tiểu học ở Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019:

Năm học 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Số trường tiểu học ở Việt Nam 15 254 15 052 14 937 13 970

(Nguồn: https://moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ke-giao-duc-tieu-hoc.aspx)

Đọc bảng trên và trả lời câu hỏi:

a) Năm học nào có số lượng trường tiểu học nhiều nhất?

b) Số lượng trường tiểu học năm học 2017 - 2018 ít hơn số lượng trường tiểu học năm 2016 - 2017 là bao nhiêu trường?

c) Làm tròn số trường tiểu học ở Việt Nam trong bảng trên đến hàng nghìn và đọc các số vừa làm tròn.

d) Tuấn nhận xét: "Số lượng trường tiểu học ở Việt Nam giảm dần qua các năm học". Em có đồng ý với nhận xét của Tuấn không?

5.

a) Ước lượng số gam đậu tương trong lọ đựng nhiều hơn:

hinh-anh-em-on-lai-nhung-gi-da-hoc-2-1658-2

b) Ước lượng số mi-li-lít nước trong bể lớn hơn:

hinh-anh-em-on-lai-nhung-gi-da-hoc-2-1658-3

6. 

a) Chọn hai đồ vật em muốn mua trong hình dưới đây và tính số tiền cần trả.

hinh-anh-em-on-lai-nhung-gi-da-hoc-2-1658-4

hinh-anh-em-on-lai-nhung-gi-da-hoc-2-1658-5

b) Với 100 000 đồng em hãy lựa chọn những đồ vật ở câu a để mua được nhiều loại nhất.

Tin tức mới


Đánh giá

Em ôn lại những gì đã học 2

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Toán 3 - Tập hai

  1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
  2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Nhà tài trợ