Em vui học toán

Toán 3 (Tập hai) - Bài 19


1. Thực hiện các hoạt động sau:

a) Viết một số có bốn chữ số bất kì.

  • Viết cách đọc số đó.
  • Viết số đó thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị.
  • Viết số liền trước (hoặc số liền sau) của số đó.
  • Làm tròn số đó đến hàng trăm hoặc hàng nghìn.

b) Cắt, dán và viết các thông tin liên quan đến số vừa viết ở câu a rồi trang trí cho đẹp.

hinh-anh-em-vui-hoc-toan-1543-0

Advertisement

hinh-anh-em-vui-hoc-toan-1543-1

2. Góc sáng tạo:

Trang trí hình tròn.

Dùng compa để vẽ các đường tròn rồi tô màu theo ý thích của em.

hinh-anh-em-vui-hoc-toan-1543-2

3.

Thảo luận rồi vẽ đường tròn lớn trên sân trường mà không dùng compa.

hinh-anh-em-vui-hoc-toan-1543-3

4. Tập ước lượng:

a) Quan sát tranh và nhận xét cách ước lượng của hai bạn dưới đây:

hinh-anh-em-vui-hoc-toan-1543-4

hinh-anh-em-vui-hoc-toan-1543-5

Advertisement

b) Quan sát tranh rồi ước lượng số gam hạt sen trong mỗi lọ sau:

hinh-anh-em-vui-hoc-toan-1543-6

c) Quan sát tranh rồi ước lượng mỗi bình sau chứa khoảng bao nhiêu lít nước:

hinh-anh-em-vui-hoc-toan-1543-7

Tin tức mới


Đánh giá

Em vui học toán

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Advertisement

Toán 3 - Tập hai

  1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
  2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống
Advertisement

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7
Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement