Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác | Lớp 11 - Giáo Dục Việt Nam - Đại số và Giải tích

Chương 1

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác | Lớp 11 - Giáo Dục Việt Nam - Đại số và Giải tích


  1. Bài 1: Các hàm số lượng giác

    Bài 1: Các hàm số lượng giác

    Các hàm số lượng giác thường được dùng để mô tả những hiện tượng thay đổi một cách tuần hoàn hay gặp trong thực tiễn, khoa học kỹ thuật.
  2. Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
  3. Bài 3: Một số dạng phương trình lượng giác cơ bản
  4. Bài 4: Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1

Tin tức mới

Đại số và Giải tích

Đại số và Giải tích

Cuốn sách cũng cung cấp các bài toán chọn lọc, minh họa nhiều dạng và mức độ


Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Đại số và Giải tích

Bộ Sách Lớp 11

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.