Ngữ văn 11 (tập một) | Lớp 11 - Giáo Dục Việt Nam

Ngữ văn 11 (tập một)

Ngữ văn 11 (tập một) | Lớp 11 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) - Lê Hữu Trác

  Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) - Lê Hữu Trác

  Vào phủ chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) - Lê Hữu Trác
 2. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
 3. Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

  Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

  Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
 4. Tự tình (Bài II)

  Tự tình (Bài II)

  Tự tình (Bài II) - Hồ Xuân Hương
 5. Câu cá mùa thu (Thu điếu) - Nguyễn Khuyến

  Câu cá mùa thu (Thu điếu) - Nguyễn Khuyến

  Câu cá mùa thu (Thu điếu) - Nguyễn Khuyến
 6. Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

  Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

  Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 7. Thao tác lập luận phân tích

  Thao tác lập luận phân tích

  Thao tác lập luận phân tích
 8. Thương vợ - Trần Tế Xương

  Thương vợ - Trần Tế Xương

  Thương vợ - Trần Tế Xương
 9. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê- Nguyễn Khuyến

  Đọc thêm: Khóc Dương Khuê- Nguyễn Khuyến

  Đọc thêm: Khóc Dương Khuê- Nguyễn Khuyến
 10. Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương

  Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương

  Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương - Trần Tế Xương
 11. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân ( Tiếp theo)

  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân ( Tiếp theo)

  Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân ( Tiếp theo)
 12. Bài ca ngất ngưởng -Nguyễn Công Trứ

  Bài ca ngất ngưởng -Nguyễn Công Trứ

  Bài ca ngất ngưởng -Nguyễn Công Trứ
 13. Bài ca đi trên cát (Sa hành đoản ca)- Cao Bá Quát

  Bài ca đi trên cát (Sa hành đoản ca)- Cao Bá Quát

  Bài ca đi trên cát (Sa hành đoản ca)- Cao Bá Quát
 14. Luyện tập thao tác lập luận phân tích

  Luyện tập thao tác lập luận phân tích

  Luyện tập thao tác lập luận phân tích
 15. Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) - Nguyễn Đình Chiểu

  Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) - Nguyễn Đình Chiểu

  Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) - Nguyễn Đình Chiểu
 16. Đọc thêm: Chạy giặc- Nguyễn Đình Chiểu

  Đọc thêm: Chạy giặc- Nguyễn Đình Chiểu

  Đọc thêm: Chạy giặc- Nguyễn Đình Chiểu
 17. Trả bài làm văn số 1

  Trả bài làm văn số 1

  Trả bài làm văn số 1
 18. Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (Bài làm ở nhà)

  Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (Bài làm ở nhà)

  Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (Bài làm ở nhà)
 19. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc -Nguyễn Đình Chiểu

  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc -Nguyễn Đình Chiểu

  Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc -Nguyễn Đình Chiểu
 20. Thực hành về thành ngữ, điển cố

  Thực hành về thành ngữ, điển cố

  Thực hành về thành ngữ, điển cố
 21. Chiếu cầu hiền(Cầu hiền chiếu) - Ngô Thì Nhậm

  Chiếu cầu hiền(Cầu hiền chiếu) - Ngô Thì Nhậm

  Chiếu cầu hiền(Cầu hiền chiếu) - Ngô Thì Nhậm
 22. Đọc thêm: Xin Lập Khoa Luật (Trích Tế cấp bát điều) - Nguyễn Trường Tộ

  Đọc thêm: Xin Lập Khoa Luật (Trích Tế cấp bát điều) - Nguyễn Trường Tộ

  Đọc thêm: Xin Lập Khoa Luật (Trích Tế cấp bát điều) - Nguyễn Trường Tộ
 23. Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

  Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

  Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
 24. Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

  Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

  Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 25. Trả bài làm văn số 2

  Trả bài làm văn số 2

  Trả bài làm văn số 2
 26. Thao tác lập luận so sánh

  Thao tác lập luận so sánh

  Thao tác lập luận so sánh

Tin tức mới

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 11

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.