Nhân với số có một chữ số (không nhớ)

Toán 3 (Tập hai) - Bài 23


hinh-anh-nhan-voi-so-co-mot-chu-so-khong-nho-1549-0

Tính 4 312 x 2 = ?

Đặt tính:

hinh-anh-nhan-voi-so-co-mot-chu-so-khong-nho-1549-1

Tính:

hinh-anh-nhan-voi-so-co-mot-chu-so-khong-nho-1549-2

Vậy 4 312 x 2 = 8624

1. Tính:

hinh-anh-nhan-voi-so-co-mot-chu-so-khong-nho-1549-3

2. Đặt tính rồi tính:

2 434 x 2

3 322 x 3

12 331 x 3

11 101 x 6

3. 

Mỗi quả dứa ép được 200 ml nước. Hỏi chị Lan ép 8 quả dứa như thế thì được bao nhiêu mi-li-lít nước dứa?

hinh-anh-nhan-voi-so-co-mot-chu-so-khong-nho-1549-4

Tin tức mới


Đánh giá

Nhân với số có một chữ số (không nhớ)

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Toán 3 - Tập hai

  1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
  2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Nhà tài trợ