Thực hành xem đồng hồ

Toán 3 (Tập hai) - Bài 15


hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-0

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-1

9 giờ 10 phút

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-2

9 giờ 15 phút

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-3

9 giờ 35 phút

1. Số ?

a) 

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-4

b) 

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-5

? giờ ? phút

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-6

? giờ ? phút

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-7

? giờ ? phút

2. 

a) Quay phim đồng hồ để đồng hồ chỉ: 6 giờ 5 phút và 6 giờ 10 phút. Từ 6 giờ 5 phút đến 6 giờ 10 phút là bao nhiêu phút?

b) Từ 11 giờ 25 phút đến 11 giờ 35 phút là bao nhiêu phút?

3. Xem đồng hồ và đọc giờ (theo mẫu):

Mẫu:

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-8

4 giờ 35 phút
hoặc
5 giờ kém 25 phút

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-9

5 giờ 50 phút
hoặc
6 giờ kém 10 phút

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-10

12 giờ 55 phút
hoặc
1 giờ kém 5 phút

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-11

4. 

a) Mỗi đồng hồ sau tương ứng với cách đọc nào?

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-12hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-13

a) 4 giờ 10 phút

b) 7 giờ 25 phút

c) 12 giờ 15 phút

d) 8 giờ kém 10 phút

e) 11 giờ kém 15 phút

g) 10 giờ kém 5 phút

b) Xem đồng hồ và đọc giờ:

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-14

5.

a) Nói hoạt động và thời gian diễn ra hoạt động ở mỗi bức tranh sau:

hinh-anh-thuc-hanh-xem-dong-ho-1500-15

b) Bạn Nam muốn ghi lại thời gian tương ứng với mỗi hoạt động ở câu a, em hãy chỉ dẫn giúp bạn Nam.

Thời gian Hoạt động
8 giờ 25 phút Nhảy bao bố
? Chơi kéo co
? Ăn trưa
? Chơi ô ăn quan
? Truy tìm kho báu

Tin tức mới


Đánh giá

Thực hành xem đồng hồ

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Toán 3 - Tập hai

  1. Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
  2. Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Cánh Diều

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Nhà tài trợ