Đạo Đức 5 | Lớp 5 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 5 NXB Giáo Dục Việt Nam

Đạo Đức 5 | Lớp 5 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Bài 1: Em là học sinh lớp 5

  Bài 1: Em là học sinh lớp 5

  Năm nay em đã là học sinh lớp 5, lớp lớn nhất trường. Em rất vui và tự hào. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng là học sinh lớp 5.
 2. Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

  Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

  Mỗi người cần phải suy nghĩ trước khi hành động và chịu trách nhiệm về việc làm của mình.
 3. Bài 3: Có chí thì nên

  Bài 3: Có chí thì nên

  Trong cuộc sống ai cũng có thể gặp khó khăn, nhưng nếu có niềm tin và cố gắng vượt qua thì có thể thành công.
 4. Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên

  Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên

  Mỗi người phải biết ơn tổ tiên và có trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ.
 5. Bài 5: Tình bạn

  Bài 5: Tình bạn

  Bạn bè cần phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Có như vậy, tình bạn mới thêm thân thiết, gắn bó.
 6. Bài 6. Kính già, yêu trẻ

  Bài 6. Kính già, yêu trẻ

  Người già và trẻ em là những người cần được quan tâm, giúp đỡ ở mọi nơi, mọi lúc. Kính già, yêu trẻ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
 7. Bài 7: Tôn trọng phụ nữ

  Bài 7: Tôn trọng phụ nữ

  Người phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Họ xứng đáng được mọi người tôn trọng.
 8. Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

  Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

  Biết hợp tác với những người xung quanh, công việc sẽ thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn.
 9. Bài 9: Em yêu quê hương

  Bài 9: Em yêu quê hương

  Tình yêu quê hương là một tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi người dành cho đất nước của mình.
 10. Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em

  Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em

  Uỷ ban nhân dân xã (phường) luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. Do đó, mọi người đều phải tôn trọng và giúp đỡ uỷ ban làm việc.
 11. Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

  Bài 11: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

  Việt Nam là một đất nước tươi đẹp và có truyền thống văn hoá lâu đời. Việt Nam đang thay đổi, phát triển từng ngày. Em yêu Tổ quốc Việt Nam và tự hào mình là người Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để mai sau góp phần dựng xây đất nước.
 12. Bài 12: Em yêu hòa bình

  Bài 12: Em yêu hòa bình

  Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng.
 13. Bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc

  Bài 13: Em tìm hiểu về Liên hợp quốc

  Là một nước thành viên của Liên hợp quốc, chúng ta cần tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc ở Việt Nam thực hiện các hoạt động vì hoà hình, công bằng và tiến bộ xã hội.
 14. Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

  Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

  Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau.

Tin tức mới

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 5

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Bài Tập

Sách bài tập tất cả các khối lớp

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.