Tiếng Anh 8 - Tập 1 | Lớp 8 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 8 NXB Giáo Dục Việt Nam

Tiếng Anh 8 - Tập 1 | Lớp 8 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Unit 1. LEISURE ACTIVITIES

  Unit 1. LEISURE ACTIVITIES

  Bài 1. Hoạt động giải trí
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 6-7
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 8-9
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 9-10
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 11
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 12
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 13
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 14
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 15
 2. Unit 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

  Unit 2. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

  Bài 2. Cuộc sống ở miền quê
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 16-17
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 18-19
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 19-20
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 21
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 22-23
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 23
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 24-25
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 25
 3. Unit 3. PEOPLES OF VIET NAM

  Unit 3. PEOPLES OF VIET NAM

  Bài 3. Các dân tộc Việt Nam
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 26-27
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 28
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 29-30
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 31
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 32
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 33
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 34-35
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 35
 4. REVIEW 1

  REVIEW 1

  Ôn tập 1
  1. LANGUAGE

   LANGUAGE

   Page 36-37
  2. SKILLS

   SKILLS

   Page 37
 5. Unit 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

  Unit 4. OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

  Bài 4. Phong tục và truyền thống của chúng ta
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 38-39
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 40
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 41-42
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 43
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 44
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 45
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 46-47
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 47
 6. Unit 5. FESTIVALS IN VIET NAM

  Unit 5. FESTIVALS IN VIET NAM

  Bài 5. Lễ hội ở Việt Nam
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 48-49
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 50
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 51-52
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 53
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 54
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 55
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 56-57
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 57
 7. Unit 6. FOLK TALES

  Unit 6. FOLK TALES

  Bài 6. Truyện dân gian
  1. GETTING STARTED

   GETTING STARTED

   Page 58-59
  2. A CLOSER LOOK 1

   A CLOSER LOOK 1

   Page 60
  3. A CLOSER LOOK 2

   A CLOSER LOOK 2

   Page 61-62
  4. COMMUNICATION

   COMMUNICATION

   Page 63
  5. SKILLS 1

   SKILLS 1

   Page 64
  6. SKILLS 2

   SKILLS 2

   Page 65
  7. LOOKING BACK

   LOOKING BACK

   Page 66-67
  8. PROJECT

   PROJECT

   Page 67
 8. REVIEW 2

  REVIEW 2

  Ôn tập 2
  1. LANGUAGE

   LANGUAGE

   Page 68-69
  2. SKILLS

   SKILLS

   Page 69

Tin tức mới

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 8

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.