Vật Lý | Lớp 11 - Giáo Dục Việt Nam

Vật Lý cơ bản 11

Vật Lý | Lớp 11 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Chương 1: Điện tích, điện trường

  Chương 1: Điện tích, điện trường

  Chương 1: Điện tích, điện trường
  1. Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông

   Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông

   Điện tích. Định luật Cu-lông
  2. Bài 2: Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích

   Bài 2: Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích

   Bài 2: Thuyết Electron. Định luật bảo toàn điện tích
  3. Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

   Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện

   Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
  4. Bài 4: Công của lực điện
  5. Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế

   Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế

   Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế
  6. Bài 6: Tụ điện

   Bài 6: Tụ điện

   Bài 6: Tụ điện
 2. Chương 2: Dòng điện không đổi

  Chương 2: Dòng điện không đổi

  Chương 2: Dòng điện không đổi
  1. Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

   Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện

   Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
  2. Bài 8: Điện năng. Công suất điện

   Bài 8: Điện năng. Công suất điện

   Bài 8: Điện năng. Công suất điện
  3. Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch

   Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch

   Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
  4. Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

   Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ

   Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
  5. Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

   Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

   Bài 11: Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch
  6. Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

   Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

   Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
 3. Chương 3: Dòng điện trong các môi trường

  Chương 3: Dòng điện trong các môi trường

  Chương 3: Dòng điện trong các môi trường
  1. Bài 13: Dòng điện trong kim loại

   Bài 13: Dòng điện trong kim loại

   Bài 13: Dòng điện trong kim loại
  2. Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

   Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân

   Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân
  3. Bài 15: Dòng điện trong chất khí

   Bài 15: Dòng điện trong chất khí

   Bài 15: Dòng điện trong chất khí
  4. Bài 16: Dòng điện trong chân không

   Bài 16: Dòng điện trong chân không

   Bài 16: Dòng điện trong chân không
  5. Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

   Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn

   Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
  6. Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

   Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

   Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito
 4. Chương 4: Từ trường

  Chương 4: Từ trường

  Chương 4: Từ trường
  1. Bài 19: Từ trường

   Bài 19: Từ trường

   Bài 19: Từ trường
  2. Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

   Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

   Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ
  3. Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

   Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

   Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
  4. Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

   Bài 22: Lực Lo-ren-xơ

   Bài 22: Lực Lo-ren-xơ
 5. Chương 5: Cảm ứng điện từ

  Chương 5: Cảm ứng điện từ

  Chương 5: Cảm ứng điện từ
  1. Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

   Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

   Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ
  2. Bài 24: Xuất điện động cảm ứng

   Bài 24: Xuất điện động cảm ứng

   Bài 24: Xuất điện động cảm ứng
  3. Bài 25: Tự cảm

   Bài 25: Tự cảm

   Bài 25: Tự cảm
 6. Chương 7: Mắt, các dụng cụ quang

  Chương 7: Mắt, các dụng cụ quang

  Chương 7: Mắt, các dụng cụ quang
  1. Bài 28: Lăng kính

   Bài 28: Lăng kính

   Bài 28: Lăng kính
  2. Bài 29: Thấu kính mỏng

   Bài 29: Thấu kính mỏng

   Bài 29: Thấu kính mỏng
  3. Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính

   Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính

   Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính
  4. Bài 31: Mắt

   Bài 31: Mắt

   Bài 31: Mắt
  5. Bài 32: Kính lúp

   Bài 32: Kính lúp

   Bài 32: Kính lúp
  6. Bài 33: Kính hiển vi

   Bài 33: Kính hiển vi

   Bài 33: Kính hiển vi
  7. Bài 34: Kính thiên văn

   Bài 34: Kính thiên văn

   Bài 34: Kính thiên văn
  8. Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

   Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

   Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì
 7. Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

  Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

  Chương 6: Khúc xạ ánh sáng
  1. Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

   Bài 26: Khúc xạ ánh sáng

   Bài 26: Khúc xạ ánh sáng
  2. Bài 27: Phản xạ toàn phần

   Bài 27: Phản xạ toàn phần

   Bài 27: Phản xạ toàn phần

Tin tức mới

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 11

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.