Hoá Học | Lớp 11 - Giáo Dục Việt Nam

Hoá Học 11

Hoá Học | Lớp 11 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Chương 1: Sự điện li

  Chương 1: Sự điện li

  Chương 1: Sự điện li
  1. Bài 1: Sự điện li

   Bài 1: Sự điện li

   Bài 1: Sự điện li
  2. Bài 2: Axit, Bazơ và muối

   Bài 2: Axit, Bazơ và muối

   Bài 2: Axit, Bazơ và muối
  3. Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

   Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

   Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
  4. Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  5. Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  6. Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 2. Chương 2: Nitơ - Photpho

  Chương 2: Nitơ - Photpho

  Chương 2: Nitơ - Photpho
  1. Bài 7: Nitơ

   Bài 7: Nitơ

   Bài 7: Nitơ
  2. Bài 8: Amoniac và muối amoni

   Bài 8: Amoniac và muối amoni

   Bài 8: Amoniac và muối amoni
  3. Bài 9:
  4. Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
  5. Bài 10: Photpho

   Bài 10: Photpho

   Bài 10: Photpho
  6. Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

   Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

   Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
  7. Bài 12: Phân bón hóa học

   Bài 12: Phân bón hóa học

   Bài 12: Phân bón hóa học
  8. Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

   Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

   Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
  9. Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

   Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

   Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
 3. Chương 3: Cacbon - Silic

  Chương 3: Cacbon - Silic

  Chương 3: Cacbon - Silic
  1. Bài 19: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

   Bài 19: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

   Bài 19: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
  2. Bài 15: Cacbon

   Bài 15: Cacbon

   Bài 15: Cacbon
  3. Bài 16: Hợp chất của cacbon

   Bài 16: Hợp chất của cacbon

   Bài 16: Hợp chất của cacbon
  4. Bài 17: Silic và hợp chất của Silic

   Bài 17: Silic và hợp chất của Silic

   Bài 17: Silic và hợp chất của Silic
  5. Bài 18: Công nghiệp silicat

   Bài 18: Công nghiệp silicat

   Bài 18: Công nghiệp silicat
 4. Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

  Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

  Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
  1. Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

   Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

   Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
  2. Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

   Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

   Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
  3. Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

   Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

   Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  4. Bài 23: Phản ứng hữu cơ

   Bài 23: Phản ứng hữu cơ

   Bài 23: Phản ứng hữu cơ
  5. Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

   Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

   Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
 5. Chương 5: Hiđrocacbon No

  Chương 5: Hiđrocacbon No

  Chương 5: Hiđrocacbon No
  1. Bài 25: Ankan

   Bài 25: Ankan

   Bài 25: Ankan
  2. Bài 26: Xicloankan

   Bài 26: Xicloankan

   Bài 26: Xicloankan
  3. Bài 27: Luyện tập: Ankan và Xicloankan

   Bài 27: Luyện tập: Ankan và Xicloankan

   Bài 27: Luyện tập: Ankan và Xicloankan
  4. Bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của meta

   Bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của meta

   Bài 28: Bài thực hành 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của meta
 6. Chương 6: Hiđrocacbon không No

  Chương 6: Hiđrocacbon không No

  Chương 6: Hiđrocacbon không No
  1. Bài 29: Anken

   Bài 29: Anken

   Bài 29: Anken
  2. Bài 30: Ankađien

   Bài 30: Ankađien

   Bài 30: Ankađien
  3. Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien

   Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien

   Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien
  4. Bài 32: Ankin

   Bài 32: Ankin

   Bài 32: Ankin
  5. Bài 33: Luyện tập: Ankin

   Bài 33: Luyện tập: Ankin

   Bài 33: Luyện tập: Ankin
  6. Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen

   Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen

   Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen
 7. Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon
 8. Chương 8: Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol
 9. Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit Cacboxylic

Tin tức mới

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 11

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.