Giáo Dục Công Dân 9 | Lớp 9 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 9 NXB Giáo Dục Việt Nam

Giáo Dục Công Dân 9 | Lớp 9 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Bài 1: Chí Công Vô Tư

  Bài 1: Chí Công Vô Tư

  Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị....
 2. Bài 2: Tự chủ

  Bài 2: Tự chủ

  Tự chủ là làm chủ bản thân.
 3. Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

  Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

  Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội. Kỉ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội.
 4. Bài 4: Bảo vệ hòa bình

  Bài 4: Bảo vệ hòa bình

  Hòa bình là tình trạng không chiến tranh hay xung đốt vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng và bình đẳng....
 5. Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

  Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

  Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện, giữa các nước này với các nước khác.
 6. Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

  Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

  Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc,...
 7. Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Dân tộc

  Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Dân tộc

  Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp,...)
 8. Bài 8: Năng động, sáng tạo

  Bài 8: Năng động, sáng tạo

  Người năng động, sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập,...
 9. Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

  Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

  Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.
 10. Bài 10: Lí tưởng sống của Thanh Niên

  Bài 10: Lí tưởng sống của Thanh Niên

  Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khao khát muốn đạt được.
 11. Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kĩ năng,...
 12. Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

  Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

  Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận,...
 13. Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

  Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

  Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận.
 14. Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  Lao động là hoạt đọng có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
 15. Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

  Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

  Vi phạm pháp luật là hinh vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
 16. Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

  Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

  Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội ; ...
 17. Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

  Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

  Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,...

Tin tức mới

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 9

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.