Ngữ Văn 9 - Tập 1 | Lớp 9 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 9 NXB Giáo Dục Việt Nam

Ngữ Văn 9 - Tập 1 | Lớp 9 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Bài 1
 2. Bài 2
 3. Bài 3
 4. Bài 4

  Bài 4

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 4
  1. Văn Bản: Chuyện Người Con Gái Nam Xương

   Văn Bản: Chuyện Người Con Gái Nam Xương

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 4
  2. Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp
  3. Sự Phát Triển Của Từ Vựng

   Sự Phát Triển Của Từ Vựng

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 4
  4. Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự

   Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 4
 5. Bài 5

  Bài 5

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 5
  1. Văn Bản: Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh

   Văn Bản: Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 5
  2. Văn Bản: Hoàng Lê Nhất Thống Chí

   Văn Bản: Hoàng Lê Nhất Thống Chí

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 5
  3. Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo)

   Sự Phát Triển Của Từ Vựng (Tiếp Theo)

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 5
  4. Trả Bài Tập Làm Văn Số 1

   Trả Bài Tập Làm Văn Số 1

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 5
 6. Bài 6

  Bài 6

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 6
  1. "Truyện Kiều" Của Nguyễn Du

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 6
  2. Văn Bản: Chị Em Thúy Kiều

   Văn Bản: Chị Em Thúy Kiều

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 6
  3. Văn Bản: Cảnh Ngày Xuân

   Văn Bản: Cảnh Ngày Xuân

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 6
  4. Thuật Ngữ

   Thuật Ngữ

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 6
  5. Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự

   Miêu Tả Trong Văn Bản Tự Sự

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 6
 7. Bài 7

  Bài 7

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 7
  1. Văn Bản: Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

   Văn Bản: Kiều Ở Lầu Ngưng Bích

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 7
  2. Văn Bản: Mã Giám Sinh Mua Kiều

   Văn Bản: Mã Giám Sinh Mua Kiều

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 7
  3. Trau Dồi Vốn Từ

   Trau Dồi Vốn Từ

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 7
  4. Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 - Văn Tự Sự

   Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 - Văn Tự Sự

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 7
 8. Bài 8

  Bài 8

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 8
  1. Văn Bản: Thúy Kiều Báo Ân Báo Oán

   Văn Bản: Thúy Kiều Báo Ân Báo Oán

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 8
  2. Văn Bản: Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga
  3. Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự

   Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 8
 9. Bài 9

  Bài 9

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 9
  1. Văn Bản: Lục Vân Tiên Gặp Nạn

   Văn Bản: Lục Vân Tiên Gặp Nạn

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 9
  2. Chương Trình Địa Phương (Phần Văn)

   Chương Trình Địa Phương (Phần Văn)

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 9
  3. Tổng Kết Về Từ Vựng

   Tổng Kết Về Từ Vựng

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 9
  4. Trả Bài Tập Làm Văn Số 2

   Trả Bài Tập Làm Văn Số 2

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 9
 10. Bài 10

  Bài 10

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 10
  1. Văn Bản: Đồng Chí

   Văn Bản: Đồng Chí

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 10
  2. Văn Bản: Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính
  3. Kiểm Tra Về Truyện Trung Đại

   Kiểm Tra Về Truyện Trung Đại

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 10
  4. Tổng Kết Về Từ Vựng (Tiếp Theo)

   Tổng Kết Về Từ Vựng (Tiếp Theo)

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 10
  5. Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự

   Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 10
 11. Bài 11

  Bài 11

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 11
  1. Văn Bản: Đoàn Thuyền Đánh Cá

   Văn Bản: Đoàn Thuyền Đánh Cá

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 11
  2. Văn Bản: Bếp Lửa

   Văn Bản: Bếp Lửa

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 11
  3. Tổng Kết Về Từ Vựng (Tiếp Theo)

   Tổng Kết Về Từ Vựng (Tiếp Theo)

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 11
  4. Tập Làm Thơ Tám Chữ

   Tập Làm Thơ Tám Chữ

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 11
 12. Bài 12

  Bài 12

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 12
  1. Văn Bản: Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ
  2. Văn Bản: Ánh Trăng

   Văn Bản: Ánh Trăng

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 12
  3. Tổng Kết Về Từ Vựng (Luyện Tập Tổng Hợp)
  4. Luyện Tập Viết Đoạn Văn Tự Sự Có Sử Dụng Yếu Tố Nghị Luận
 13. Bài 13
 14. Bài 14

  Bài 14

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 14
  1. Văn Bản: Lặng Lẽ Sa Pa

   Văn Bản: Lặng Lẽ Sa Pa

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 14
  2. Ôn Tập Phần Tiếng Việt

   Ôn Tập Phần Tiếng Việt

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 14
  3. Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 - Văn Tự Sự

   Viết Bài Tập Làm Văn Số 3 - Văn Tự Sự

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 14
  4. Người Kể Chuyện Trong Văn Bản Tự Sự

   Người Kể Chuyện Trong Văn Bản Tự Sự

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 14
 15. Bài 15

  Bài 15

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 15
  1. Văn Bản: Chiếc Lược Ngà

   Văn Bản: Chiếc Lược Ngà

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 15
  2. Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại

   Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 15
  3. Kiểm Tra Phần Tiếng Việt

   Kiểm Tra Phần Tiếng Việt

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 15
  4. Ôn Tập Phần Làm Văn

   Ôn Tập Phần Làm Văn

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 15
 16. Bài 16

  Bài 16

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 16
  1. Văn Bản: Cố Hương

   Văn Bản: Cố Hương

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 16
  2. Ôn Tập Phần Tập Làm Văn (Tiếp Theo)

   Ôn Tập Phần Tập Làm Văn (Tiếp Theo)

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 16
  3. Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Học Kì I

   Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Học Kì I

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 16
 17. Bài 17

  Bài 17

  Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 17
  1. Văn Bản: Những Đứa Trẻ

   Văn Bản: Những Đứa Trẻ

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 17
  2. Trả Bài Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại
  3. Trả Bài Tập Làm Văn Số 3

   Trả Bài Tập Làm Văn Số 3

   Ngữ văn 9 - Tập 1 - Bài 17
  4. Trả Bài Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Học Kì I

Tin tức mới

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 9

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.