Giải bài tập Hóa học 11 | Lớp 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập Hóa học 11

Giải bài tập Hóa học 11 | Lớp 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống


 1. Chương 1: Cân bằng hóa học

  Chương 1: Cân bằng hóa học

  Giải bài tập Hóa học 11 - Chương 1
  1. Bài 1: Khái niệm về cân bằng hoá học

   Bài 1: Khái niệm về cân bằng hoá học

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 1
  2. Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước

   Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 2
  3. Bài 3: Ôn tập chương 1

   Bài 3: Ôn tập chương 1

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 3
 2. Chương 2: Nitrogen - sulfur

  Chương 2: Nitrogen - sulfur

  Giải bài tập sách Hóa 11 - Chương 2
  1. Bài 4: Nitrogen

   Bài 4: Nitrogen

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 4
  2. Bài 5: Ammonia. Muối ammonium

   Bài 5: Ammonia. Muối ammonium

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 5
  3. Bài 6: Một số hợp chất của nitrogen với oxygen
  4. Bài 7: Sulfur và sulfur dioxide

   Bài 7: Sulfur và sulfur dioxide

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 7
 3. Chương 3: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

  Chương 3: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

  Giải bài tập sách Hóa 11 - Chương 3
  1. Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

   Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 10
  2. Bài 11: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
  3. Bài 14: Ôn tập chương 3

   Bài 14: Ôn tập chương 3

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 14
 4. Chương 4: Hydrocarbon

  Chương 4: Hydrocarbon

  Giải bài sách Hóa 11 - Chương 4
  1. Bài 15: Alkane

   Bài 15: Alkane

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 15
  2. Bài 16: Hydrocarbon không no

   Bài 16: Hydrocarbon không no

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 16
  3. Bài 17: Arene (Hydrocarbon thơm)

   Bài 17: Arene (Hydrocarbon thơm)

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 17
  4. Bài 18: Ôn tập chương 4

   Bài 18: Ôn tập chương 4

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 18
 5. Chương 5: Dẫn Xuất Halogen - Alcohol - Phenol

  Chương 5: Dẫn Xuất Halogen - Alcohol - Phenol

  Giải bài tập sách Hóa 11 - Chương 5
  1. Bài 19: Dẫn xuất halogen

   Bài 19: Dẫn xuất halogen

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 19
  2. Bài 20: Alcohol

   Bài 20: Alcohol

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 20
  3. Bài 21: Phenol

   Bài 21: Phenol

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 21
  4. Bài 22: Ôn tập chương 5

   Bài 22: Ôn tập chương 5

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 22
 6. Chương 6: Hợp Chất Carbonyl - Carboxylic Acid

  Chương 6: Hợp Chất Carbonyl - Carboxylic Acid

  Giải bài tập sách Hóa 11 - Chương 6
  1. Bài 23: Hợp chất carbonyl

   Bài 23: Hợp chất carbonyl

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 23
  2. Bài 24: Carboxylic acid

   Bài 24: Carboxylic acid

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 24
  3. Bài 25: Ôn tập chương 6

   Bài 25: Ôn tập chương 6

   Giải bài tập Hóa 11 - Bài 25

Tin tức mới

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11


Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống


Bộ Sách Lớp 11

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.