Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ | Giải bài tập Hóa học 11 | Chương 3: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ - Lớp 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập Hóa 11 - Bài 10


Mở đầu trang 57 Hóa học 11: Các hợp chất hữu cơ đóng vai trò quan trọng đối với sự sống như protein, nucleic acid, hormone, … Hợp chất hữu cơ là gì và chúng có những điểm chung gì?

Lời giải:

- Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ một số các hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide, …).

- Các hợp chất hữu cơ có đặc điểm chung sau đây:

+ Thành phần phân tử nhất thiết phải chứa nguyên tố carbon, thường có hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen, sulfur, phosphorus,...

+ Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị. Các nguyên tử carbon không những có khả năng liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn có thể liên kết với nhau tạo thành mạch carbon.

+ Nhiệt độ nóng chảy thấp, nhiệt độ sôi thấp (dễ bay hơi) và thường không tan hoặc ít tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ.

+ Dễ cháy, kém bền với nhiệt nên dễ bị nhiệt phân huỷ.

+ Phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, theo nhiều hướng và tạo ra hỗn hợp các sản phẩm. Để tăng tốc độ phản ứng thường cần đun nóng và có xúc tác.

I. Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Câu hỏi 1 trang 58 Hóa học 11: Đối tượng nghiên cứu của hoá học hữu cơ là gì?

Lời giải:

Đối tượng nghiên cứu của hoá học hữu cơ là các hợp chất hữu cơ.

Câu hỏi 2 trang 58 Hóa học 11: Trong các chất sau đây, chất nào là chất hữu cơ? C6H12O6, C12H22O11, C2H2, CO2, CaCO3

Lời giải:

Hợp chất của carbon là hợp chất hữu cơ (trừ một số các hợp chất như carbon monoxide, carbon dioxide, muối carbonate, cyanide, carbide, …).

Vậy các chất hữu cơ trong dãy là: C6H12O6, C12H22O11, C2H2.

Câu hỏi 3 trang 58 Hoá học 11: So sánh thành phần nguyên tố, liên kết hoá học trong phân tử của hợp chất hữu cơ và của hợp chất vô cơ.

Lời giải:

hinh-anh-bai-10-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-3680-0

II. Phân loại hợp chất hữu cơ

Câu hỏi 4 trang 59 Hoá học 11: Hãy phân loại các hợp chất hữu cơ cho dưới đây thành hai nhóm: hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon

hinh-anh-bai-10-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-3680-1

 

Lời giải:

- Hydrocarbon là những hợp chất được tạo thành chỉ từ hai nguyên tố carbon và hydrogen.

Vậy chất là hydrocarbon: CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3;

hinh-anh-bai-10-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-3680-2

- Khi một hay nhiều nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon được thay thế bằng một hay nhiều nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác thu được dẫn xuất của hydrocarbon. Vậy dẫn xuất của hydrocarbon là:

hinh-anh-bai-10-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-3680-3

III. Nhóm chức trong phân tử hợp chất hữu cơ

Câu hỏi 5 trang 60 Hoá học 11: Glutamic acid là một chất dẫn truyền thần kinh, giúp phòng ngừa và điều trị các triệu chứng suy nhược thần kinh do thiếu hụt glutamic acid như mất ngủ, nhức đầu, ù tai, chóng mặt, … Glutamic acid có công thức cấu tạo:

HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH.

Hãy nêu tên các nhóm chức có trong phân tử glutamic acid.

Lời giải:

Các nhóm chức có trong phân tử glutamic acid:

- COOH: carboxyl;

- NH2: amino.

Hoạt động trang 60 Hoá học 11: Hãy quan sát phổ hồng ngoại của ethanol (Hình 10.2) và cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết O – H, liên kết C – H và liên kết C – O nằm trong khoảng nào.

hinh-anh-bai-10-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-3680-4

Lời giải:

- Số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết O – H nằm trong khoảng 3 500 – 3 200 cm-1,

- Số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết C – H nằm trong khoảng 3 000 cm-1.

- Số sóng hấp thụ đặc trưng liên kết C – O nằm trong khoảng 1 100 – 1 000 cm-1.

Câu hỏi 6 trang 61 Hoá học 11: Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm – OH trên phổ hồng ngoại của chất sau:

hinh-anh-bai-10-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-3680-5

Lời giải:

Số sóng hấp thụ đặc trưng của liên kết O – H nằm trong khoảng 3 500 – 3 200 cm-1.

Þ Số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm – OH trên phổ hồng ngoại của chất này là 3337 cm-1.

Câu hỏi 7 trang 61 Hoá học 11: Chỉ ra số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm C = O (ketone) trên phổ hồng ngoại:

hinh-anh-bai-10-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-3680-6

Lời giải:

Số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm C = O (ketone) nằm trong khoảng 1 715 – 1 666 cm-1.

Þ Số sóng hấp thụ đặc trưng của nhóm C = O (ketone) trên phổ hồng ngoại này là 1 686 cm-1.

Câu hỏi 8 trang 62 SGK Hoá học 11: Chất X có công thức phân tử là C5H10O và có phổ hồng ngoại như sau:

hinh-anh-bai-10-hop-chat-huu-co-va-hoa-hoc-huu-co-3680-7

Dựa vào Bảng 10.2 và phổ hồng ngoại, hãy dự đoán nhóm chức có trong phân tử X.

Lời giải:

Dự đoán nhóm chức có trong phân tử X là aldehyde.

Tin tức mới


Đánh giá

Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ | Giải bài tập Hóa học 11 | Chương 3: Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ - Lớp 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 11

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.