Bài 18: Ôn tập chương 4 | Giải bài tập Hóa học 11 | Chương 4: Hydrocarbon - Lớp 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập Hóa 11 - Bài 18

Nội Dung Chính


Câu hỏi 1 trang 111 Hóa học 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn.

B. Trong phân tử alkene, liên kết đôi gồm một liên kết σ và một liên kết π.

C. Hydrocarbon no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

D. Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Do công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n + 2.

Câu hỏi 2 trang 111 Hóa học 11: Hai hydrocarbon A và B có cùng công thức phân tử là C5H12 tác dụng với chlorine thì A chỉ tạo ra một dẫn xuất monochlorine duy nhất, còn B có thể tạo ra 4 dẫn xuất monochlorine. Tên gọi của A và B lần lượt là

A. 2,2-dimethylpropane và 2-methylbutane.

B. 2,2-dimethylpropane và pentane.

C. 2-methylbutane và 2,2-dimethylpropane.

D. 2-methylbutane và pentane.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Do A tác dụng với chlorine chỉ tạo ra một dẫn xuất monochlorine duy nhất, nên A có tính đối xứng cao, vậy A là 2,2 – dimethylpropane:

hinh-anh-bai-18-on-tap-chuong-4-3699-0

B tác dụng với chlorine có thể tạo ra 4 dẫn xuất monochlorine nên B là 2 – methylbutane:

hinh-anh-bai-18-on-tap-chuong-4-3699-1

Câu hỏi 3 trang 111 Hóa học 11: Gas, nhiên liệu phổ biến hiện nay có thành phần chính là propane và butane. Nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg một loại gas là khoảng 50 400 kJ

a) Biết để làm nóng 1 kg nước lên 1 độ thì cần cung cấp nhiệt lượng là 4 200 J. Để đun sôi 30 kg nước từ nhiệt độ 20 °C cần cung cấp bao nhiêu kJ nhiệt?

A. 2 520 kJ.

B. 5 040 kJ.

C. 10 080 kJ.

D. 6 048 kJ.

b) Cần đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu kg gas để cung cấp đủ nhiệt lượng trên, biết hiệu suất hấp thụ nhiệt đạt 80%.

A. 0,20 kg.

B. 0,25 kg.

C. 0,16 kg.

D. 0,40 kg.

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: C

Để đun sôi 30 kg nước từ nhiệt độ 20 °C cần cung cấp nhiệt lượng là:

30. 4200. (100 – 20) = 10 080 000 (J) = 10 080 (kJ).

b) Đáp án đúng là: B

Theo lí thuyết, lượng gas cần đốt để đun sôi 30 kg nước từ 20oC là:

hinh-anh-bai-18-on-tap-chuong-4-3699-2

Do hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80% nên lượng gas cần đốt là:

hinh-anh-bai-18-on-tap-chuong-4-3699-3

Câu hỏi 4 trang 111 Hóa học 11: Styrene phản ứng với bromine tạo thành sản phẩm có công thức phân tử C8H8Br2. Hãy viết công thức cấu tạo của hợp chất này.

Lời giải:

Công thức cấu tạo của sản phẩm là:

hinh-anh-bai-18-on-tap-chuong-4-3699-4

Giải thích bằng phương trình hoá học:

hinh-anh-bai-18-on-tap-chuong-4-3699-5

Câu hỏi 5 trang 111 Hóa học 11: Refoming octane (C8H18) thu được các arene có công thức phân tử C8H10. Hãy viết công thức cấu tạo của các arene này.

Lời giải:

C8H10 có số liên kết π + vòng hinh-anh-bai-18-on-tap-chuong-4-3699-6 ⇒ có 1 vòng và 3 liên kết đôi.

Các công thức cấu tạo thoả mãn:

hinh-anh-bai-18-on-tap-chuong-4-3699-7

Tin tức mới


Đánh giá

Bài 18: Ôn tập chương 4 | Giải bài tập Hóa học 11 | Chương 4: Hydrocarbon - Lớp 11 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 11

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.