Giáo Dục Công Dân 12 | Lớp 12 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Giáo Dục Công Dân 12 | Lớp 12 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Bài 1: Pháp luật và đời sống

  Bài 1: Pháp luật và đời sống

  Nắm được khái niệm, bản chất của pháp luật. Hiểu được vai trò của pháp luật đối với đời sống của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội. Đánh giá được hành vi của bản thân và người xung quanh theo chuẩn mực của pháp luật. Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật.
 2. Bài 2: Thực hiện pháp luật

  Bài 2: Thực hiện pháp luật

  Nắm khái niệm thực hiện pháp luật, các hình thức và giai đoạn thực hiện pháp luật. Hiểu thế nào là vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí. Biết cách thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
 3. Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

  Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

  Hiểu thế nào là công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí. Phân biệt được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ với bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. Và có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
 4. Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

  Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

  Nắm khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân và trách nhiệm của Nhà nước đối với việc đảm bảo cho công dân thực hiện quyền bình đẳng. Ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội.
 5. Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

  Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

  Nắm được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và hiểu các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc đảm bảo bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. Xây dựng ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bình đẳng đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.
 6. Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

  Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

  Nêu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của một số quyền nội dung cơ bản của công dân. Trình bày được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
 7. Bài 7. Công Dân Với Các Quyền Dân Chủ

  Bài 7. Công Dân Với Các Quyền Dân Chủ

  Trong bài học này ,chúng ta sẽ tìm hiểu một số quyền dân chủ của công dân đã được quy định trong Hiến pháp và luật

Tin tức mới

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.