Ngữ Văn 12 - Tập Một | Lớp 12 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Ngữ Văn 12 - Tập Một | Lớp 12 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Tuần 1
 2. Tuần 2

  Tuần 2

  Ngữ văn 12 - Tuần 2
  1. Tuyên ngôn Độc lập

   Tuyên ngôn Độc lập

   Ngữ văn 12 (Tập một) - Bài 3
  2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

   Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

   Ngữ văn 12 (Tập một) - Bài 4
  3. Viết bài làm văn số 1 : Nghị luận xã hội

   Viết bài làm văn số 1 : Nghị luận xã hội

   Ngữ văn 12 (Tập một) - Bài 5
 3. Tuần 3

  Tuần 3

  Ngữ văn 12 - Tuần 3
  1. Tuyên ngôn Độc lập (Tiếp theo)

   Tuyên ngôn Độc lập (Tiếp theo)

   Ngữ văn 12 (Tập một) - Bài 6
  2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (Tiếp theo)
 4. Tuần 4

  Tuần 4

  Ngữ văn 12 - Tuần 4
  1. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
  2. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (Trích)

   Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (Trích)

   Ngữ văn 12 (Tập một) - Bài 9
  3. Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (Trích)

   Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (Trích)

   Ngữ văn 12 (Tập một) - Bài 10
  4. Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống
 5. Tuần 5

  Tuần 5

  Ngữ văn 12 - Tuần 5
  1. Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học

   Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 5
  2. Trả bài làm văn số 1

   Trả bài làm văn số 1

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 5
  3. Viết Bài Làm Văn Số 2: Nghị Luận Xã Hội

   Viết Bài Làm Văn Số 2: Nghị Luận Xã Hội

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 5
 6. Tuần 6

  Tuần 6

  Ngữ văn 12 - Tuần 6
  1. Thông Điệp Nhân Ngày Thế Giới Phòng Chống AIDS, 1 - 12 - 2003
  2. Nghị Luận Về Một Bài Thơ, Đoạn Thơ

   Nghị Luận Về Một Bài Thơ, Đoạn Thơ

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 6
 7. Tuần 7

  Tuần 7

  Ngữ văn 12 - Tuần 7
  1. Tây Tiến

   Tây Tiến

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 7
  2. Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học

   Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 7
 8. Tuần 8

  Tuần 8

  Ngữ văn 12 - Tuần 8
  1. Việt Bắc (Trích)

   Việt Bắc (Trích)

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 8
  2. Luật Thơ

   Luật Thơ

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 8
  3. Trả Bài Làm Văn Số 2

   Trả Bài Làm Văn Số 2

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 8
 9. Tuần 9

  Tuần 9

  Ngữ văn 12 - Tuần 9
  1. Việt Bắc (Trích - tiếp theo)

   Việt Bắc (Trích - tiếp theo)

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 9
  2. Phát Biểu Theo Chủ Đề

   Phát Biểu Theo Chủ Đề

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 9
 10. Tuần 10

  Tuần 10

  Ngữ văn 12 - Tuần 10
  1. Đất Nước (trích trường ca Mặt Đường Khát Vọng)
  2. Đọc thêm: Đất Nước

   Đọc thêm: Đất Nước

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 10
  3. Luật Thơ (tiếp theo)

   Luật Thơ (tiếp theo)

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 10
 11. Tuần 11

  Tuần 11

  Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 12
  1. Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Ngữ Âm

   Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Ngữ Âm

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 11
  2. Viết Bài Làm Văn Số 3: Nghị Luận Văn Học

   Viết Bài Làm Văn Số 3: Nghị Luận Văn Học

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 11
 12. Tuần 12

  Tuần 12

  Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 12
  1. Đọc thêm: Dọn Về Làng

   Đọc thêm: Dọn Về Làng

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 12
  2. Đọc thêm: Tiếng Hát Con Tàu

   Đọc thêm: Tiếng Hát Con Tàu

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 12
  3. Đọc thêm: Đò Lèn

   Đọc thêm: Đò Lèn

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 12
  4. Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp

   Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 12
 13. Tuần 13

  Tuần 13

  Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 13
  1. Sóng

   Sóng

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 13
  2. Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Phương Pháp Biểu Đạt Trong Bài Văn Nghị Luận
 14. Tuần 14

  Tuần 14

  Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 14
  1. Đàn Ghi-ta Của Lor-ca

   Đàn Ghi-ta Của Lor-ca

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 14
  2. Đọc thêm: Bác Ơi!

   Đọc thêm: Bác Ơi!

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 14
  3. Đọc thêm: Tự Do

   Đọc thêm: Tự Do

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 14
  4. Luyện Tập Vận Dụng Kết Hợp Các Thao Tác Lập Luận
 15. Tuần 15

  Tuần 15

  Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 15
  1. Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn Học

   Quá Trình Văn Học Và Phong Cách Văn Học

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 15
  2. Trả Bài Làm Văn Số 3

   Trả Bài Làm Văn Số 3

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 15
 16. Tuần 16

  Tuần 16

  Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 16
  1. Người Lái Đò Sông Đà (trích)

   Người Lái Đò Sông Đà (trích)

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 16
  2. Chữa Lỗi Lập Luận Trong Văn Nghị Luận

   Chữa Lỗi Lập Luận Trong Văn Nghị Luận

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 16
 17. Tuần 17
 18. Tuần 18

  Tuần 18

  Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 18
  1. Ôn Tập Phần Văn Học

   Ôn Tập Phần Văn Học

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 18
  2. Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Học Kì I

   Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Học Kì I

   Ngữ văn 12 - Tập 1 - Tuần 18

Tin tức mới

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.