Ngữ Văn 12 (Nâng Cao) - Tập Hai | Lớp 12 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Ngữ Văn 12 (Nâng Cao) - Tập Hai | Lớp 12 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Tuần 19 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 19 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 19
  1. Vợ Chồng A Phủ (trích)

   Vợ Chồng A Phủ (trích)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 19
  2. Luyện Tập Về Nhân Vật Giao Tiếp

   Luyện Tập Về Nhân Vật Giao Tiếp

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 19
  3. Nghị Luận Về Một Tác Phẩm, Một Đoạn Trích Văn Xuôi
 2. Tuần 20 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 20 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 20
  1. Vợ Nhặt

   Vợ Nhặt

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 20
  2. Luyện Tập Về Nhân Vật Giao Tiếp (tiếp theo)

   Luyện Tập Về Nhân Vật Giao Tiếp (tiếp theo)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 20
  3. Lựa Chọn Và Nêu Luận Điểm

   Lựa Chọn Và Nêu Luận Điểm

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 20
 3. Tuần 21 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 21 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 21
  1. Những Đứa Con Trong Gia Đình (trích)

   Những Đứa Con Trong Gia Đình (trích)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 21
  2. Bài Viết Số 5 (Nghị Luận Văn Học)

   Bài Viết Số 5 (Nghị Luận Văn Học)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 21
 4. Tuần 22 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 22 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 22
  1. Rừng Xà Nu

   Rừng Xà Nu

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 22
  2. Đọc thêm: Đất

   Đọc thêm: Đất

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 22
  3. Luyện Tập Về Cách Sửa Chữa Văn Bản

   Luyện Tập Về Cách Sửa Chữa Văn Bản

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 22
 5. Tuần 23 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 23 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 23
  1. Một Người Hà Nội

   Một Người Hà Nội

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 23
  2. Luyện Tập Về Cách Dùng Một Số Quan Hệ Từ

   Luyện Tập Về Cách Dùng Một Số Quan Hệ Từ

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 23
  3. Sử Dụng Luận Cứ

   Sử Dụng Luận Cứ

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 23
 6. Tuần 24 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 24 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 24
  1. Chiếc Thuyền Ngoài Xa

   Chiếc Thuyền Ngoài Xa

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 24
  2. Đọc thêm: Mùa Lá Rụng Trong Vườn (trích)

   Đọc thêm: Mùa Lá Rụng Trong Vườn (trích)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 24
  3. Trả Bài Viết Số 5

   Trả Bài Viết Số 5

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 24
  4. Bài Viết Số 6 (Nghị luận xã hội - Bài làm ở nhà)
 7. Tuần 25 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 25 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 25
  1. Đọc thêm: Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ

   Đọc thêm: Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 25
  2. Kiểm Tra Văn Học

   Kiểm Tra Văn Học

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 25
  3. Mở Bài

   Mở Bài

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 25
 8. Tuần 26 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 26 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 26
  1. Giá Trị Của Văn Học

   Giá Trị Của Văn Học

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 26
  2. Luyện Tập Về Cách Tránh Lỗi Diễn Đạt Có Nhiều Khả Năng Hiểu Khác Nhau
  3. Thân Bài

   Thân Bài

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 26
 9. Tuần 27 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 27 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 27
  1. Số Phận Con Người (trích)

   Số Phận Con Người (trích)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 27
  2. Kết Bài

   Kết Bài

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 27
  3. Trả Bài Viết Số 6

   Trả Bài Viết Số 6

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 27
 10. Tuần 28 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 28 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 28
  1. Ông Già Và Biển Cả (trích)

   Ông Già Và Biển Cả (trích)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 28
  2. Bài Viết Số 7 (Nghị luận xã hội)

   Bài Viết Số 7 (Nghị luận xã hội)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 28
 11. Tuần 29 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 29 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 29
  1. Trả Bài Kiểm Tra Văn Học

   Trả Bài Kiểm Tra Văn Học

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 29
  2. Thuốc

   Thuốc

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 29
  3. Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận

   Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 29
 12. Tuần 30 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 30 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 30
  1. Tiếp Nhận Văn Học

   Tiếp Nhận Văn Học

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 30
  2. Luyện Tập Về Cách Tránh Một Số Loại Lỗi Lô Gích
  3. Hình Thức Trình Bày Bài Văn

   Hình Thức Trình Bày Bài Văn

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 30
 13. Tuần 31 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 31 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 31
  1. Tổng Kết Phương Pháp Đọc - Hiểu Văn Bản Văn Học
  2. Trả Bài Viết Số 7

   Trả Bài Viết Số 7

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 31
  3. Xây Dựng Đề Cương Diễn Thuyết

   Xây Dựng Đề Cương Diễn Thuyết

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 31
 14. Tuần 32 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 32 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ 12 Nâng cao - Tuần 32
  1. Phong Cách Ngôn Ngữ Hành Chính

   Phong Cách Ngôn Ngữ Hành Chính

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 32
  2. Luyện Tập Về Phong Cách Ngôn Ngữ Hành Chính

   Luyện Tập Về Phong Cách Ngôn Ngữ Hành Chính

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 32
  3. Văn Bản Tổng Kết

   Văn Bản Tổng Kết

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 32
  4. Luyện Viết Văn Bản Tổng Kết

   Luyện Viết Văn Bản Tổng Kết

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 32
 15. Tuần 33 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 33 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 33
  1. Tổng Kết Phần Văn Học

   Tổng Kết Phần Văn Học

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 33
  2. Tổng Kết Phần Làm Văn

   Tổng Kết Phần Làm Văn

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 33
 16. Tuần 34 - Ngữ văn Nâng cao

  Tuần 34 - Ngữ văn Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 34
  1. Ôn Tập Về Văn Học (Học kì II)

   Ôn Tập Về Văn Học (Học kì II)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 34
  2. Tổng Kết Phần Tiếng Việt

   Tổng Kết Phần Tiếng Việt

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 34
  3. Ôn Tập Về Làm Văn (Học kì II)

   Ôn Tập Về Làm Văn (Học kì II)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 34
 17. Tuần 35 - Ngữ văn 12 Nâng cao

  Tuần 35 - Ngữ văn 12 Nâng cao

  Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 35
  1. Ôn Tập Về Tiếng Việt (Học kì II)

   Ôn Tập Về Tiếng Việt (Học kì II)

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 35
  2. Bài Viết Số 8

   Bài Viết Số 8

   Ngữ văn 12 Nâng cao - Tuần 35

Tin tức mới

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.