Ngữ Văn 12 - Tập Hai | Lớp 12 - Giáo Dục Việt Nam

Sách Lớp 12 NXB Giáo Dục Việt Nam

Ngữ Văn 12 - Tập Hai | Lớp 12 - Giáo Dục Việt Nam


 1. Tuần 19

  Tuần 19

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 19
  1. Vợ Chồng A Phủ (trích)

   Vợ Chồng A Phủ (trích)

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 19
  2. Viết Bài Làm Văn Số 5: Nghị Luận Văn Học

   Viết Bài Làm Văn Số 5: Nghị Luận Văn Học

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 19
 2. Tuần 20

  Tuần 20

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 20
  1. Nhân Vật Giao Tiếp

   Nhân Vật Giao Tiếp

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 20
 3. Tuần 21

  Tuần 21

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 21
  1. Vợ Nhặt

   Vợ Nhặt

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 21
  2. Nghị Luận Về Một Tác Phẩm, Một Đoạn Trích Văn Xuôi
 4. Tuần 22

  Tuần 22

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 22
  1. Rừng Xà Nu

   Rừng Xà Nu

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 22
  2. Đọc thêm: Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ

   Đọc thêm: Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 22
 5. Tuần 23

  Tuần 23

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 23
  1. Những Đứa Con Trong Gia Đình

   Những Đứa Con Trong Gia Đình

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 23
  2. Trả Bài Làm Văn Số 5

   Trả Bài Làm Văn Số 5

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 23
  3. Viết Bài Làm Văn Số 6: Nghị Luận Văn Học (bài làm ở nhà)
 6. Tuần 24

  Tuần 24

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 24
  1. Chiếc Thuyền Ngoài Xa

   Chiếc Thuyền Ngoài Xa

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 24
  2. Thực Hành Về Hàm Ý

   Thực Hành Về Hàm Ý

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 24
 7. Tuần 25

  Tuần 25

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 25
  1. Đọc thêm: Mùa Lá Rụng Trong Vườn (trích)

   Đọc thêm: Mùa Lá Rụng Trong Vườn (trích)

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 25
  2. Đọc thêm: Một Người Hà Nội

   Đọc thêm: Một Người Hà Nội

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 25
  3. Thực Hành Về Hàm Ý (Tiếp theo)

   Thực Hành Về Hàm Ý (Tiếp theo)

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 25
 8. Tuần 26

  Tuần 26

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 26
  1. Thuốc

   Thuốc

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 26
  2. Rèn Luyện Kĩ Năng Mở Bài, Kết Bài Trong Bài Văn Nghị Luận
 9. Tuần 27

  Tuần 27

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 27
  1. Số Phận Con Người (trích)

   Số Phận Con Người (trích)

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 27
  2. Trả Bài Làm Văn Số 6

   Trả Bài Làm Văn Số 6

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 27
 10. Tuần 28

  Tuần 28

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 28
  1. Ông Già Và Biển Cả (trích)

   Ông Già Và Biển Cả (trích)

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 28
  2. Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận

   Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 28
 11. Tuần 29

  Tuần 29

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 29
  1. Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt (trích)

   Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt (trích)

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 29
  2. Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận (tiếp theo)

   Diễn Đạt Trong Văn Nghị Luận (tiếp theo)

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 29
 12. Tuần 30

  Tuần 30

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 30
  1. Nhìn Về Vốn Văn Hóa Dân Tộc

   Nhìn Về Vốn Văn Hóa Dân Tộc

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 30
  2. Phát Biểu Tự Do

   Phát Biểu Tự Do

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 30
 13. Tuần 31

  Tuần 31

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 31
  1. Phong Cách Ngôn Ngữ Hành Chính

   Phong Cách Ngôn Ngữ Hành Chính

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 31
  2. Văn Bản Tổng Kết

   Văn Bản Tổng Kết

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 31
 14. Tuần 32

  Tuần 32

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 32
  1. Tổng Kết Phần Tiếng Việt: Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ
  2. Ôn Tập Phần Làm Văn

   Ôn Tập Phần Làm Văn

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 32
 15. Tuần 33
 16. Tuần 34

  Tuần 34

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 34
  1. Ôn Tập Phần Văn Học

   Ôn Tập Phần Văn Học

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 34
 17. Tuần 35

  Tuần 35

  Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 35
  1. Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Năm

   Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Năm

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 35
  2. Trả Bài Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Năm

   Trả Bài Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Năm

   Ngữ văn 12 - Tập 2 - Tuần 35

Tin tức mới

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Bài Giải

Bài giải cho các sách giáo khoa, sách bài tập

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.