Phần ba - Kĩ thuật điện

- Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. - An toàn điện. - Đồ điện trong gia đình. - Mạng điện trong nhà.

Mục Lục Phần ba - Kĩ thuật điện


 1. Bài 32. VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

  Bài 32. VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

  1. Biết được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng. 2. Hiểu được vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.
 2. Bài 33. AN TOÀN ĐIỆN

  Bài 33. AN TOÀN ĐIỆN

  1. Hiểu được nguyên nhân gây tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. 2. Biết được một số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống.
 3. Bài 34. Thực hành DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN

  Bài 34. Thực hành DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN

  1. Hiểu được công dụng, cấu tạo của một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện. 2. Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện. 3. Có ý thức thực hiện các nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng và sửa chữa điện.
 4. Bài 35. Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN

  Bài 35. Thực hành CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN

  1. Biết cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. 2. Sơ cứu được nạn nhân.
 5. Bài 36. VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN

  Bài 36. VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN

  1. Biết được loại vật liệu nào là vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ. 2. Hiểu được đặc tính và công dụng của mỗi loại vật liệu kĩ thuật điện.
 6. Bài 37. PHÂN LOẠI VÀ SỐ LIỆU KĨ THUẬT CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

  Bài 37. PHÂN LOẠI VÀ SỐ LIỆU KĨ THUẬT CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

  1. Hiểu được nguyên lí biến đổi năng lượng và chức năng của mỗi nhóm đồ dùng điện. 2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện và ý nghĩa của chúng. 3. Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện đúng số liệu kĩ thuật.
 7. Bài 38. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT

  Bài 38. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT

  1. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt. 2. Hiểu được các đặc điểm của đèn sợi đốt.
 8. Bài 39. ĐÈN HUỲNH QUANG

  Bài 39. ĐÈN HUỲNH QUANG

  1. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn huỳnh quang. 2. Hiểu được các đặc điểm của đèn huỳnh quang. 3. Hiểu được ưu, nhược điểm của mỗi loại đèn điện để lựa chọn hợp lí đèn chiếu sáng trong nhà.
 9. Bài 40. Thực hành ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

  Bài 40. Thực hành ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

  1. Biết được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang, chân lưu và tắc te. 2. Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng đèn ống huỳnh quang. 3. Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện.
 10. Advertisement
 11. Bài 41. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT BÀN LÀ ĐIỆN

  Bài 41. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT BÀN LÀ ĐIỆN

  1. Hiểu được nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện - nhiệt 2. Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng bàn là điện.
 12. Bài 42. BẾP ĐIỆN, NỒI CƠM ĐIỆN

  Bài 42. BẾP ĐIỆN, NỒI CƠM ĐIỆN

  Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng bếp điện, nồi cơm điện.
 13. Bài 43. Thực hành BÀN LÀ ĐIỆN, BẾP ĐIỆN, NỒI CƠM ĐIỆN

  Bài 43. Thực hành BÀN LÀ ĐIỆN, BẾP ĐIỆN, NỒI CƠM ĐIỆN

  1. Biết được cấu tạo và chức năng các bộ phận của bàn là điện, bếp điện và nồi cơm điện. 2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 3. Sử dụng được các đồ dùng điện trên đúng yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn.
 14. Bài 44. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ. QUẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC

  Bài 44. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ. QUẠT ĐIỆN, MÁY BƠM NƯỚC

  1. Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng của động cơ điện một pha. 2. Biết được nguyên lí làm việc và cách sử dụng quạt điện, máy bơm nước.
 15. Bài 45. Thực hành QUẠT ĐIỆN

  Bài 45. Thực hành QUẠT ĐIỆN

  1. Hiểu được cấu tạo của quạt điện: động cơ điện, cánh quạt. 2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 3. Sử dụng được quạt điện đúng các yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn.
 16. Bài 46. MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

  Bài 46. MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

  1. Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy biến áp một pha. 2. Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy biến áp một pha.
 17. Bài 47. Thực hành MÁY BIẾN ÁP

  Bài 47. Thực hành MÁY BIẾN ÁP

  1. Biết được cấu tạo của máy biến áp. 2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 3. Sử dụng được máy biến áp đúng yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn.
 18. Bài 48. SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐIỆN NĂNG

  Bài 48. SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐIỆN NĂNG

  1. Biết sử dụng điện năng một cách hợp lí. 2. Có ý thức tiết kiệm điện năng.
 19. Advertisement
 20. Bài 49. Thực hành TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

  Bài 49. Thực hành TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

  Tính toán được tiêu thụ điện năng trong gia đình.
 21. Tổng kết và ôn tập. Chương VI và Chương VII- Kĩ thuật điện

  Tổng kết và ôn tập. Chương VI và Chương VII- Kĩ thuật điện

  Biết hệ thống hoá kiến thức của các bài học ở chương VI và chương VII.
 22. Bài 50. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

  Bài 50. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

  1. Biết được đặc điểm của mạng điện trong nhà. 2. Biết được cấu tạo, chức năng một số phần tử của mạng điện trong nhà.
 23. Bài 51. THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

  Bài 51. THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

  Hiểu được công dụng, cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà.
 24. Bài 52. Thực hành THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN

  Bài 52. Thực hành THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN

  1. Hiểu được cấu tạo, công dụng của cầu dao, công tắc điện, nút ấn, ổ điện và phích cắm điện. 2. Hiểu được nguyên lí làm việc, vị trí lắp đặt của các thiết bị điện trong mạch điện.

Tin tức mới

Công Nghệ 8

 1. Advertisement

Công Nghệ 8

Sách Công Nghệ Lớp 8


Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Công Nghệ 8

 1. Advertisement
 2. Advertisement
 3. Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bộ Sách Lớp 8

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement