Phần hai - Cơ khí

- Vai trò của cơ khí trong đời sống và kĩ thuật. - Gia công cơ khí. - Chi tiết máy và lắp ghép. - Truyền và biến đổi chuyển động.

Mục Lục Phần hai - Cơ khí


 1. Bài 17. VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

  Bài 17. VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

  1. Hiểu được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống. 2. Biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí và quy trình tạo ra sản phẩm cơ khí.
 2. Bài 18. VẬT LIỆU CƠ KHÍ

  Bài 18. VẬT LIỆU CƠ KHÍ

  1. Biết cách phân loại các vật liệu cơ khí phổ biến. 2. Biết được tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí.
 3. Bài 19. Thực hành VẬT LIỆU CƠ KHÍ

  Bài 19. Thực hành VẬT LIỆU CƠ KHÍ

  1. Nhận biết và phân biệt được các vật liệu cơ khí phổ biến. 2. Biết phương pháp đơn giản để thử cơ tính của vật liệu cơ khí.
 4. Bài 20. DỤNG CỤ CƠ KHÍ

  Bài 20. DỤNG CỤ CƠ KHÍ

  1. Biết được hình dáng, cấu tạo và vật liệu chế tạo các dụng cụ cầm tay đơn giản được sử dụng trong ngành cơ khí. 2. Biết được công dụng và cách sử dụng một số dụng cụ cơ khí phổ biến.
 5. Bài 21. CƯA VÀ ĐỤC KIM LOẠI

  Bài 21. CƯA VÀ ĐỤC KIM LOẠI

  1. Hiểu được ứng dụng của phương pháp cưa và đục. 2. Biết các thao tác cơ bản về cưa, đục kim loại. 3. Biết được quy tắc an toàn trong quá trình gia công.
 6. Bài 22. DŨA VÀ KHOAN KIM LOẠI

  Bài 22. DŨA VÀ KHOAN KIM LOẠI

  1. Biết được kĩ thuật cơ bản khi dũa và khoan kim loại. 2. Biết được quy tắc an toàn khi dũa và khoan.
 7. Bài 23. Thực hành ĐO VÀ VẠCH DẤU

  Bài 23. Thực hành ĐO VÀ VẠCH DẤU

  1. Biết sử dụng dụng cụ đo để đo và kiểm tra kích thước. 2. Sử dụng được thước, mũi vạch, chấm dấu để vạch dấu trên mặt phẳng.
 8. Bài 24. KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

  Bài 24. KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

  1. Hiểu được khái niệm và phân loại chi tiết máy. 2. Biết được các kiểu lắp ghép của chi tiết máy.
 9. Bài 25. MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC

  Bài 25. MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC

  1. Hiểu được khái niệm, phân loại mối ghép cố định. 2. Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép không tháo được thường gặp.
 10. Bài 26. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC

  Bài 26. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC

  Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của một số mối ghép tháo được thường gặp.
 11. Bài 27. MỐI GHÉP ĐỘNG

  Bài 27. MỐI GHÉP ĐỘNG

  1. Hiểu được khái niệm về mối ghép động. 2. Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của các mối ghép động.
 12. Bài 28. Thực hành GHÉP NỐI CHI TIẾT

  Bài 28. Thực hành GHÉP NỐI CHI TIẾT

  Hiểu được cấu tạo và biết cách tháo lắp ổ trục trước và trục sau xe đạp.
 13. Bài 29. TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

  Bài 29. TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG

  1. Hiểu được tại sao cần phải truyền chuyển động? 2. Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động.
 14. Bài 30. BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

  Bài 30. BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

  Hiểu được cấu tạo, nguyên lí hoạt động và ứng dụng của một số cơ cấu biến đổi chuyển động thường dùng.
 15. Bài 31. Thực hành TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔl CHUYỂN ĐỘNG

  Bài 31. Thực hành TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔl CHUYỂN ĐỘNG

  1. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động. 2. Tháo, lắp được và kiểm tra tỉ số truyền của các bộ truyền động. 3. Có tác phong làm việc đúng quy trình.
 16. Tổng kết và ôn tập_Phần hai - Cơ khí

  Tổng kết và ôn tập_Phần hai - Cơ khí

  Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học ở phần Cơ khí

Tin tức mới

Công Nghệ 8

Công Nghệ 8

Sách Công Nghệ Lớp 8


Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8


Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam


Công Nghệ 8

Bộ Sách Lớp 8

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Tin tức mới

Nhà tài trợ