Các số có năm chữ số

Toán 3 (Tập hai) - Bài 24


hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-0

Advertisement

Viết số: 45 273

Đọc số: Bốn mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi ba.

Viết số thành tổng: 45 273 = 40 000 + 5 000 + 200 + 70 + 3

1. Dùng hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-1 thể hiện số.

Mẫu: 21 459

hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-2

hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-3

a) 48 131

b) 97 254

c) 18 546

Bài tập 1: Làm theo mẫu.

Đọc số Viết số Hàng
Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị
Năm mươi nghìn tám trăm sáu mươi bảy 50 867 5 0 8 6 7
Chín mươi hai nghìn không trăm linh một .?. .?. .?. .?. .?. .?.
.?. 13 105 .?. .?. .?. .?. .?.
.?. 45 115 .?. .?. .?. .?. .?.
.?. .?. 9 9 9 9 9

Bài tập 2: Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số trong bảng.

89 991 89 992 89 993 .?. .?. 89 996 .?. 89 998 89 999 90 000
90 001 .?. 90 003 90 004 .?. .?. 90 007 .?. 90 009 .?.
.?. 90 012 .?. .?. 90 015 .?. 90 017 90 018 .?. .?.

Bài tập 3: Viết số thành tổng (theo mẫu).

Mẫu: 24 042 = 20 000 + 4 000 + 40 + 2

a) 31 820   b) 10 405   c) 9 009

Bài tập 4: Viết tổng thành số (theo mẫu).

Mẫu: 20 000 + 500 + 9 = 20 509

a) 80 000 + 9 000 +  1

b) 60 000 + 5 000 + 50

c) 90 000 + 1 000 + 200

d) 40 000 + 4

Bài tập 5: Số ?

a) hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-4

b) hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-5

Advertisement

c) hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-6

d) hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-7

Vui học

Các bạn đi đến đâu?

hinh-anh-cac-so-co-nam-chu-so-2014-8

Tin tức mới


Đánh giá

Các số có năm chữ số

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống
Advertisement

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6
Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement