Trăm nghìn | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 23

Nội Dung Chính

  1. 1.
  2. 2. Số ?
  3. 3.

Đếm 

hinh-anh-tram-nghin-2013-0

Một nghìn, hai nghìn, ba nghìn, ..., mười nghìn.

hinh-anh-tram-nghin-2013-1

Mười nghìn, hai mươi nghìn, ba mươi nghìn, ..., một trăm nghìn.

1.

a) Viết và đọc các số tròn chục nghìn trong bảng dưới đây.

  Viết số Đọc số
hinh-anh-tram-nghin-2013-2 10 000 mười nghìn
hinh-anh-tram-nghin-2013-3 .?. .?.
hinh-anh-tram-nghin-2013-4 .?. .?.

b) Viết và đọc các số tròn chục nghìn từ 10 000 đến 100 000.

2. Số ?

hinh-anh-tram-nghin-2013-5

3.

Lấy các thẻ hinh-anh-tram-nghin-2013-6 phù hợp với mỗi bảng sau.

a) hinh-anh-tram-nghin-2013-7

b) hinh-anh-tram-nghin-2013-8

Thử thách

Quan sát các thẻ số dưới đây.

hinh-anh-tram-nghin-2013-9

Số ?

Có .?. chục nghìn, .?. nghìn, .?. trăm, .?. chục và .?. đơn vị.

Tin tức mới


Đánh giá

Trăm nghìn | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.