Em làm được những gì? (4) | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 28


Bài tập 1: Mỗi số được viết thành tổng nào?

46 705                 40 000 + 6 000 + 70 + 5

46 075                 40 000 + 600 + 70 + 5

40 675                 40 000 + 6 000 + 700 + 5

Bài tập 2: >, <, =

a) 29 150 .?. 29 000 + 15

b) 18 628 .?. 8 620 + 10 000

c) 81 097 .?. 81 000 + 970

d) 44 000 - (40 000 + 4 000) .?. 0

Bài tập 3: Đặt tính rồi tính.

a) 65 801 + 12 178

b) 27 613 + 1 548

c) 57 486 - 2 485

d) 23 617 - 4 135

Bài tập 4: Chọn ý trả lời đúng.

a) 4 000 + .?. = 10 000

A. 6 000   B. 60 000   C. 14 000

b) .?. + 10 600 = 11 000

A. 21 600   B. 1 400   C. 400

c) 80 000 - .?. = 60 000

A. 2 000   B. 20 000   C. 4 000

d) .?. - 25 000 = 50 000

A. 25 000   B. 50 000   C. 75 000

Bài tập 5:

Một thư viện có 10 792 quyển sách. Trong đó sách lịch sử là 2 540 quyển, sách khoa học là 3 650 quyển, còn lại là sách văn học. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu quyển sách văn học?

Tin tức mới


Đánh giá

Em làm được những gì? (4) | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.