Chu vi hình chữ nhật | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 17


hinh-anh-chu-vi-hinh-chu-nhat-1996-0

hinh-anh-chu-vi-hinh-chu-nhat-1996-1

• Tính chu vi hình chữ nhật ABCD:

5 + 3 + 5 + 3 = 16 (cm)

hoặc (5 + 3) + (5 + 4) = 16 (cm)

hoặc (5 + 3) x 2 = 16 (cm).

• Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

1. Tính chu vi hình chữ nhật.

Chiều dài hình chữ nhật 27 cm 52 m 225 cm
Chiều rộng hình chữ nhật 12 cm 34 m 1 m
Chu vi hình chữ nhật .?. .?. .?. cm

2. Số ?

Chu vi hình chữ nhật 84 cm 146 dm .?.
Nửa chu vi hình chữ nhật .?. .?. 45 km

(Nửa chu vi hình chữ nhật là tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.)

Bài tập 1: 

Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài 105 m, chiều rộng 68 m. Tính chu vi sân bóng đá đó.

Bài tập 2: Nêu số đo thích hợp.

Một khu đất gồm sân chơi, vườn hoa và vườn rau đều là hình chữ nhật (xem hình dưới đây).

hinh-anh-chu-vi-hinh-chu-nhat-1996-2

Hình chữ nhật Sân chơi Vườn hoa Vườn rau Cả khu đất
Chiều dài .?. .?. .?. .?.
Chiều rộng .?. .?. .?. .?.
Chu vi .?. .?. .?. .?.

Hoạt động thực tế

  • Ước lượng chiều dài và chiều rộng của một số vật có dạng hình chữ nhật (bìa một quyển sách, mặt bàn, khung cửa, ...).
  • Dùng thước đo để kiểm tra kết quả ước lượng.
  • Tính chu vi mỗi hình chữ nhật đó.

Tin tức mới


Đánh giá

Chu vi hình chữ nhật | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.