Xăng-ti-mét vuông | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 33


hinh-anh-xang-ti-met-vuong-2024-0

hinh-anh-xang-ti-met-vuong-2024-1

  • Xăng-ti-mét vuông là một đơn vị đo diện tích.
  • Xăng-ti-mét vuông viết tắt là cm².
  • 1 cm² là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm.

1. Viết các số đo diện tích.

Mẫu: Năm xăng-ti-mét vuông: 5 cm².

a) Mười bảy xăng-ti-mét vuông: .?.

b) Một trăm tám mươi tư xăng-ti-mét vuông: .?.

c) Sáu trăm chín mươi lăm xăng-ti-mét vuông: .?.

2. Viết và đọc số đo diện tích mỗi hình A, B, C (theo mẫu).

Mẫu: 

hinh-anh-xang-ti-met-vuong-2024-2Có 10 ô vuông, mỗi ô vuông có diện tích 1 cm².

Viết: 10 cm².

Đọc: Mười xăng-ti-mét vuông.

hinh-anh-xang-ti-met-vuong-2024-3

Bài tập 1: Viết và đọc số đo diện tích mỗi hình L, M, N.

hinh-anh-xang-ti-met-vuong-2024-4

Bài tập 2:

Quan sát các hình sau.

hinh-anh-xang-ti-met-vuong-2024-5

a) Số ?

Hình Diện tích Chu vi
D .?. cm² .?. cm
Q .?. cm² .?. cm
T .?. cm² .?. cm

b) Hình nào?

  • Hình .?. và hình .?. có diện tích bằng nhau nhưng chu vi khác nhau.
  • Hình .?. và hình .?. có chu vi bằng nhau nhưng diện tích khác nhau.

Bài tập 3: Số ?

Người ta cắt một miếng giấy hình chữ nhật có diện tích 20 cm² thành 2 mảnh giấy có diện tích bằng nhau. Diện tích mỗi mảnh giấy là .?. cm².

Tin tức mới


Đánh giá

Xăng-ti-mét vuông | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.