So sánh các số có năm chữ số | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 25


hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-0

• So sánh 2 743 và 10 520

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-1

• So sánh 13 359 và 12 897

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-2

1. >, <, =

a) 3 792 .?. 10 000  ;  215 .?. 1 000

b) 96 321 .?. 95 132  ;  59 901 .?. 59 703

c) 74 280 .?. 74 288  ;  20 306 .?. 20 000 + 300 + 6

d) 68 015 .?. 70 000  ;  40 070 .?. 40 000 + 100

2.

Cho bốn số: 75 638; 73 856; 76 385; 78 635.

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Tìm vị trí của mỗi số đã cho trên tia số.

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-3

Bài tập 1: Thay chữ số thích hợp vào ?.

a) 78 659 < 7 ? 825

b) 27 184 > 27 ? 93  

Bài tập 2: Câu nào đúng, câu nào sai?

a) An cao 124 cm, Bình cao 1 m 24 cm. Hai bạn cao bằng nhau.

b) Sáng nay Hùng đã uống được 750 ml nước, Cường đã uống được hơn 1 nước. Hùng đã uống được ít nước hơn Cường.

c) Bao đậu xanh cân nặng 20 kg 500 g, bao gạo cân nặng 25 kg. Bao đậu xanh cân nặng hơn bao gạo.

Bài tập 3: Làm tròn số đến hàng chục nghìn.

Ví dụ:

30 715, 31 528, 32 605, 33 901, 34 285

35 202, 36 119, 37 453, 38 109, 39 505

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-4

a) Làm tròn số 94 162 đến hàng chục nghìn thì được số .?.

b) Làm tròn số 69 801 đến hàng chục nghìn thì được số .?.

c) Làm tròn số 26 034 đến hàng chục nghìn thì được số .?.

Thử thách

Thay hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-5

bằng số thích hợp.

a) 78 309 = 70 000 + 8 000 + hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-6 + 9

b) 18 300 = 10 000 + hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-7 + 300

c) 90 000 + 8 000 + hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-8 = 98 020

d) 40 000 + hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-nam-chu-so-2015-9 + 60 = 45 060

Tin tức mới


Đánh giá

So sánh các số có năm chữ số | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.