Tháng, năm | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 7


Một năm có bao nhiêu tháng? Mỗi tháng có bao nhiêu ngày?

Quan sát tờ lịch

hinh-anh-thang-nam-1971-0

Một năm có 12 tháng.

Mỗi tháng có 30, 31 hoặc 28, 29 ngày.

1. Hãy kể tên các tháng trong năm,

2. Đọc số ngày của từng tháng trong bảng dưới đây.

THÁNG 1

31 ngày

THÁNG 2

28 hoặc 29 ngày

THÁNG 3

31 ngày

THÁNG 4

30 ngày

THÁNG 5

31 ngày

THÁNG 6

30 ngày

THÁNG 7

31 ngày

THÁNG 8

31 ngày

THÁNG 9

30 ngày

THÁNG 1O

31 ngày

THÁNG 11

30 ngày

THÁNG 12

31 ngày

Bài tập 1: Xem lịch năm nay và trả lời câu hỏi.

a) Hôm nay là ngày thứ mấy, ngày, tháng, năm nào?

b) Tháng sau là tháng mấy, có bao nhiêu ngày?

c) Sinh nhật của Bác Hồ là ngày nào? Sinh nhật Bác năm nay vào thứ mấy?

Bài tập 2: 

Xem ba tờ lịch sau của năm 2024 và trả lời câu hỏi.

hinh-anh-thang-nam-1971-1

a) Ngày 1 tháng 1 là thứ mấy?

b) Ngày 3 tháng 2 là thứ mấy? Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

c) Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

Bài tập 3: Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Nếu hôm nay là thứ Sáu thì 7 ngày nữa cũng là thứ Sáu.

b) Ngày 31 tháng 6 là sinh nhật của một bạn trong lớp em.

c) 1 năm = 12 tháng, 1 tháng = 30 ngày.

d) Các tháng có 31 ngày là: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12.

Khám phá

Tháng nào có bao nhiêu ngày?

Em nắm hai bàn tay, đọc theo các chấm tròn, từ trái qua phải, lần lượt từ tháng 1 đến tháng 12. 

hinh-anh-thang-nam-1971-2

  • Các tháng tương ứng chấm tròn màu đỏ: 31 ngày.
  • Các tháng tương ứng chấm tròn màu xanh dương: 30 ngày hoặc 28; 29 ngày (tháng 2).

Tin tức mới


Đánh giá

Tháng, năm | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.