Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 30


94 572 : 3 = ?

hinh-anh-chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-2020-0

94 572 : 3 = 31 524

 • 9 chia 3 được 3, viết 3.
  3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0.
 • Hạ 4; 4 chia 3 được 1, viết 1.
  1 nhân 3 bằng 3; 4 trừ 3 bằng 1.
 • Hạ 5, được 15; 15 chia 3 được 5, viết 5.
  5 nhân 3 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0.
 • Hạ 7; 7 chia 3 được 2, viết 2.
  2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1.
 • Hạ 2 được 12; 12 chia 3 được 4, viết 4.
  4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.

25 641 : 4 = ?

hinh-anh-chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-2020-1

25 641 : 4 = 6 410 (dư 1)

 • 25 chia 4 được 6, viết 6.
  6 nhân 4 bằng 24; 25 trừ 24 bằng 1.
 • Hạ 6, được 16; 16 chia 4 được 4, viết 4.
  4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16 bằng 0.
 • Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1.
  1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0.
 • Hạ 1; 1 chia 4 được 0, viết 0.
  0 nhân 4 bằng 0; 1 trừ 0 bằng 1.

1. Đặt tính rồi tính.

12 510 : 5   ;   48 090 : 6   ;   56 714 : 7

80 911 : 8   ;   63 728 : 9   ;   65 819 : 2

Bài tập 1: Tính nhẩm.

10 000 : 5   ;   60 000 : 6   ;   70 000 : 7

72 000 : 8   ;   63 000 : 9   ;   28 000 : 2

Bài tập 2: Số ?

Số bị chia 88 412 19 040 .?. .?.
Số chia 4 7 8 3
Thương .?. .?. 1 507 7 126

Bài tập 3: >, <, =

a) 15 000 : 3 : 2 .?. 15 000

b) 80 000 : 4 x 2 .?. 5 000

c) 10 000 x 6 : 2 .?. 30 000

d) 40 000 : 5 : 2 .?. 9 000

Bài tập 4: Chọn ý trả lời đúng.

a) .?. : 4 = 6 900

A. 27 600   B. 2 760   C. 1 725

b) .?. : 8 = 1 704

A. 213   B. 8 632   C. 13 632

c) .?. x 6 = 12 000

A. 72 000   B. 2 000   C. 7 200

d) 5 x .?. = 18 000

A. 90 000   B. 3 600   C. 9 000

Bài tập 5: 

Một cửa hàng gạo nhập về 6 xe gạo, mỗi xe chở 3 000 kg gạo. Số gạo này được đóng thành từng túi, mỗi túi 5 kg gạo. Hỏi cửa hàng đã đóng được bao nhiêu túi gạo?

Bài tập 6: 

Mẹ chia đều 2 nước trái cây cho 5 người. Hỏi mỗi người sẽ được chia bao nhiêu mi-li-lít nước trái cây?

Vui học

Trò chơi Bin-gô

 • Mỗi học sinh một thẻ bin-gô có kẻ sẵn ô số.
 • Giáo viên lần lượt đọc và viết các phép tính lên bảng (nhân, chia các số tròn nghìn với số với số có 1 chữ số trong phạm vi 100 000).
  Học sinh tính rồi khoanh vào số chỉ kết quả trên thẻ.
 • Bạn nào khoanh đủ ba số theo một hàng (hàng dọc, hàng ngang hay hàng chéo) thì thắng cuộc và hô lớn "Bin-gô!".
  Giáo viên và cả lớp cùng kiểm tra kết quả các phép tính của bạn thắng cuộc.

hinh-anh-chia-so-co-nam-chu-so-cho-so-co-mot-chu-so-2020-2

Tin tức mới


Đánh giá

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số | Toán 3 - Tập Hai | Chương 4: Các số đến 100 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.