Các số có bốn chữ số | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 2


hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-0

Viết số: 5 273

Đọc số: Năm nghìn hai trăm bảy mươi ba.

Viết số thành tổng: 5 273 = 5 000 + 200 + 70 + 3

1. Viết số, đọc số (theo mẫu).

Nghìn Trăm Chục Đơn vị Viết số Đọc số
hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-1 hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-2 hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-3 hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-4 6 594 sáu nghìn năm trăm chín mươi tư
hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-5
hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-6 hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-7   .?. .?.
hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-8   hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-9 hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-10
.?. .?.
hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-11     hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-12 .?. .?.

2. Dùng các thẻ hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-13 thể hiện số.

a) 8 137   b) 9 054   c) 5 208

Bài tập 1: Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số trong bảng.

7 991 7 992 7 993 .?. .?. 7 996 7 997 .?. 7 999 8 000
8 001 .?. .?. 8 004 8 005 8 006 .?. 8 008 .?. .?.
.?. 8 012 8 013 .?. .?. .?. 8 017 .?. 8 019 .?.

Bài tập 2: Viết số.

a) Chín nghìn tám trăm bốn mươi lăm.

b) Bảy nghìn sáu trăm linh một.

c) Bảy nghìn không trăm sáu mươi mốt.

Bài tập 3: Viết các số thành tổng (theo mẫu).

Mẫu: 4 207 = 4 000 + 200 + 7

a) 3 823   b) 1 405   c) 9 009

Bài tập 4: Viết các tổng thành số.

a) 5 000 + 400 + 30 + 6

b) 7 000 + 500 + 20

c) 4 000 + 8

Bài tập 5: Số ?

a) hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-14

b)

hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-15

Khám phá

Vịnh Hạ Long là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, là di sản thiên nhiên thế giới.

Vịnh Hạ Long có 1 969 hòn đảo lớn, nhỏ.

hinh-anh-cac-so-co-bon-chu-so-1948-16

Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh)

Tin tức mới


Đánh giá

Các số có bốn chữ số | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.