Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 5


hinh-anh-phep-tru-cac-so-trong-pham-vi-10-000-1958-0

3 936 - 1 421 = ?

hinh-anh-phep-tru-cac-so-trong-pham-vi-10-000-1958-1

3 936 - 1 421 = 2 515

  • 6 trừ 1 bằng 5, viết 5.
  • 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.
  • 9 trừ 4 bằng 5, viết 5.
  • 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.

4 140 - 1 421 = ?

hinh-anh-phep-tru-cac-so-trong-pham-vi-10-000-1958-2

4 140 - 1 421 = 2 719

  • 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9, nhớ 1.
  • 2 thêm 1 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1.
  • 1 không trừ được 4, lấy 11 trừ 4 bằng 7, viết 7, nhớ 1.
  • 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.

1. Đặt tính rồi tính.

9 852 - 3 741  ;  1 542 - 701

6 373 - 2 536  ;  8 172 - 658

2 509 - 328  ;  4 739 - 1 427

Bài tập 1: Số ?

a) 4 719 - 2 307 = .?.

.?. - 2 412 = 2 307

b) 2 164 - 815 = .?.

.?. - 1 349 = 815

Bài tập 2: Chọn giá trị phù hợp với biểu thức.

4 857 - 657                 2053

2 819 - 1 411                2 327

5 918 - 3 865              4 200

6 231 - 3 904              1 408

Bài tập 3: 

Mùa hoa năm nay, bà Tư thu hoạch được 5 193 bông hồng đỏ và 3 463 bông hồng vàng. Hỏi số bông hồng đỏ bà Tư thu hoạch được nhiều hơn số bông hồng vàng là bao nhiêu?

Bài tập 4: Số ?

hinh-anh-phep-tru-cac-so-trong-pham-vi-10-000-1958-3

Cho biết:

- Chiều dài đường gấp khúc ABCD là 1 200 mm.

- Chiều dài đường gấp khúc ABC là 900 mm.

- Chiều dài đường gấp khúc BCD là 700 mm.

Độ dài đoạn thẳng BC là .?. mm.

Tin tức mới


Đánh giá

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.