Góc vuông, góc không vuông | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Toán 3 (Tập hai) - Bài 13


Hai kim ở mỗi đồng hồ tạo thành hình ảnh góc.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-0

• Góc vuông

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-1

Góc đỉnh O;
cạnh OA, OB.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-2

Góc đỉnh M;
cạnh MP, MQ.

• Góc không vuông

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-3

Góc đỉnh .?.;
cạnh .?., .?.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-4

Góc đỉnh .?.;
cạnh .?., .?.

• Dụng cụ kiểm tra góc vuông, vẽ góc vuông

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-5

Kiểm tra góc vuông

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-6

Các góc đỉnh O và đỉnh M là các góc vuông.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-7

Các góc đỉnh D và đỉnh K là các góc không vuông.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-8

Vẽ góc vuông

1. Tạo hình góc vuông, góc không vuông.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-9

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-10

2.

Gấp tờ giấy theo hình sau để được góc vuông.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-11

3. 

Dùng ê-ke để kiểm tra xem góc nào dưới đây là góc vuông.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-12

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-13

4.

Dùng ê-ke kiểm tra để biết mỗi hình sau có mấy góc vuông rồi nói theo mẫu.

Mẫu:

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-14Tứ giác ABCD có 4 góc, trong đó có 2 góc vuông là: góc đỉnh A và góc đỉnh D.

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-15

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-16

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-17

5. Dùng ê-ke vẽ một góc vuông.

Bài tập 1: Chọn ý trả lời đúng.

Số góc vuông trong hình bên là:

hinh-anh-goc-vuong-goc-khong-vuong-1991-18

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4

Tin tức mới


Đánh giá

Góc vuông, góc không vuông | Toán 3 - Tập Hai | Chương 3: Các số đến 10 000 - Lớp 3 - Chân Trời Sáng Tạo

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa dành cho lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.