Chục nghìn

Toán 3 (Tập hai) - Bài 1


hinh-anh-chuc-nghin-1947-0

hinh-anh-chuc-nghin-1947-1

1.

a) Viết và đọc các số tròn nghìn trong bảng dưới đây.

 

  Viết số Đọc số
hinh-anh-chuc-nghin-1947-2 1000 một nghìn
hinh-anh-chuc-nghin-1947-3 .?. .?.
hinh-anh-chuc-nghin-1947-4 .?. .?.

b) Viết và đọc các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000.

2. Có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị?

Mẫu:

hinh-anh-chuc-nghin-1947-5

a)

hinh-anh-chuc-nghin-1947-6

b)

hinh-anh-chuc-nghin-1947-7

3. 

Lấy các thẻ hinh-anh-chuc-nghin-1947-8 phù hợp với mỗi bảng sau.

a)

hinh-anh-chuc-nghin-1947-9

b)

hinh-anh-chuc-nghin-1947-10

Bài tập 1: Đếm các thẻ số và cho biết có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị.

hinh-anh-chuc-nghin-1947-11

Bài tập 2: Nói theo mẫu.

Mẫu: 7 204

hinh-anh-chuc-nghin-1947-12

a) 6 825   b) 2 834   c) 901

Bài tập 3: Hình ảnh nào có số khối lập phương phù hợp với mỗi bảng?

hinh-anh-chuc-nghin-1947-13

hinh-anh-chuc-nghin-1947-14

hinh-anh-chuc-nghin-1947-15

hinh-anh-chuc-nghin-1947-16

Tin tức mới


Đánh giá

Chục nghìn

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Nhà tài trợ