Diện tích của một hình

Toán 3 (Tập hai) - Bài 32


hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-0

Advertisement

hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-1

Hình tam giác nằm hoàn toàn trong hình tứ giác.

Hình hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-2 và hình hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-3 đều gồm 5 ô vuông như nhau.

Các ô vuông như nhau. Đếm sô ô vuông mỗi hình.

 • Diện tích hình tam giác bé hơn diện tích hình tứ giác.
 • Diện tích hình hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-4 bằng diện tích hình hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-5
  Advertisement
  ,
 • Diện tích hình hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-6 bằng tổng diện tích hai hình hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-7hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-8.

1. So sánh diện tích một số hình phẳng trong bộ đồ dùng học tập.

Mẫu:

hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-9

 • Diện tích hình tam giác bé hơn diện tích hình tròn.
 • Diện tích hình tròn lớn hơn diện tích hình tam giác.

2.

Quan sát các hình dưới đây.

hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-10

Advertisement

hinh-anh-dien-tich-cua-mot-hinh-2022-11

a) Mỗi hình gồm bao nhiêu ô vuông?

b) Lớn hơn, bé hơn hay bằng?

 • Diện tích hình B .?. diện tích hình A.
 • Diện tích hình A .?. diện tích hình C.
 • Diện tích hình B .?. diện tích hình C.

c) Tổng hay hiệu?

 • Diện tích hình A bằng .?. diện tích hai hình B và C.

Tin tức mới


Đánh giá

Diện tích của một hình

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống
Advertisement

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6
Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement