Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Toán 3 (Tập hai) - Bài 10


hinh-anh-nhan-so-co-bon-chu-so-voi-so-co-mot-chu-so-1974-0

4 213 x 2 = ?

hinh-anh-nhan-so-co-bon-chu-so-voi-so-co-mot-chu-so-1974-1

4 213 x 2 = 8 426

  • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
  • 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
  • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
  • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.

1 524 x 3 = ?

hinh-anh-nhan-so-co-bon-chu-so-voi-so-co-mot-chu-so-1974-2

1 524 x 3 = 4 572

  • 3 nhân 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1.
  • 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.
  • 3 nhân 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1.
  • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

1. Đặt tính rồi tính.

1 221 x 4   ;   1 105 x 9

2 000 x 5   ;   1 060 x 6

810 x 8   ;   2 618 x 2

Bài tập 1: Tính nhẩm.

a) 50 x 2  ;  500 x 2  ;  5 000 x 2

b) 20 x 4  ;  200 x 4  ;  2 000 x 4

Bài tập 2: Số ?

1 020 x 8 = .?.

1 703 x 5 = .?.

.?. : 5 = 610

.?. : 7 = 1 402

Bài tập 3: >, <, =

a) 1080 x 9 .?. 1020 x 9

b) 2 x 1000 x 5 .?. 1000 x 2 x 5

c) 2400 x 2 .?. (200 + 4000) x 2

Bài tập 4: Tìm giá trị thích hợp của mỗi biểu thức.

a) 800 x 4 + 1800             9000

b) 2700 x 3 - 5100            3000

c) (1200 + 300) x 6           2000

d) 10 000 - 1600 x 5         5000

Bài tập 5: 

Trong kho có 10 000 kg gạo. Người ta dùng 6 xe để chuyển gạo trong kho đến các cửa hàng. Biết mỗi xe chở 1 500 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài tập 6:

Hôm qua bạn Nam đã uống 1 nước và 2 chai nước, mỗi chai 500 ml. Hỏi hôm qua bạn Nam đã uống bao nhiêu lít nước?

Vui học

Chỉ đường cho bạn Gấu đi theo các phép tính có kết quả lớn hơn 1000 để tìm được mật ong.

hinh-anh-nhan-so-co-bon-chu-so-voi-so-co-mot-chu-so-1974-3

Tin tức mới


Đánh giá

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Nhà tài trợ