Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Toán 3 (Tập hai) - Bài 4


hinh-anh-phep-cong-cac-so-trong-pham-vi-10-000-1954-0

Advertisement

1 421 + 2 515 = ?

hinh-anh-phep-cong-cac-so-trong-pham-vi-10-000-1954-1

1 421 + 2 515 = 3 936

  • 1 cộng 5 bằng 6, viết 6.
  • 2 cộng 1 bằng 3, viết 3.
  • 4 cộng 5 bằng 9, viết 9.
  • 1 cộng 2 bằng 3, viết 3.

1 421 + 2 719 = ?

hinh-anh-phep-cong-cac-so-trong-pham-vi-10-000-1954-2

1 421 + 2 719 = 4 140

  • 1 cộng 9 bằng 10, viết 0, nhớ 1.
  • 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.
  • 4 cộng 7 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
  • 1 cộng 2 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4.

1. Đặt tính rồi tính.

2 153 + 5 433  ;  3 905 + 4 185

1 675 + 3 309  ;  465 + 619

6 722 + 966  ;  880 + 7 077

Bài tập 1: Số ?

Số hạng 1180 458 3268 1523 671
Số hạng 458 458 1180 1523 225
Tổng 1638 .?. .?. .?. .?.

Bài tập 2: Tính nhẩm.

5 000 + 2 000 + 1 000

4 000 + 3 000 + 3 000

1 800 + 1 200 + 6 000

4 900 + 500 + 100

Bài tập 3: >, <, =

a) 3 000 + 800 + 20 + 5 .?. 3 825

b) 9 100 + 380 + 15 .?. 9 500

c) 6 000 + 4 .?. 4 600

d) 2 000 + 70 + 8 .?. 2 780

Bài tập 4:

Gia đình bác Tám thu hoạch măng cụt và xoài. Măng cụt cân được 2 320 kg. Khối lượng xoài nhiểu hơn măng cụt kaf 520 kg. Hỏi gia đình bác Tám thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam măng cụt và xoài?

Bài tập 5: Số ?

hinh-anh-phep-cong-cac-so-trong-pham-vi-10-000-1954-3

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua Thủ đô Hà Nội, dài .?. km.

Đất nước em

Tỉnh Lào Cai có 25 dân tộc cùng sinh sống. Dãy núi Hoàng Liên Sơn ở Lào Cai có đỉnh Phan Xi Păng được gọi là nóc nhà của Việt Nam.

Tin tức mới


Đánh giá

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống
Advertisement

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6
Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement