Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Toán 3 (Tập hai) - Bài 26


31 421 + 12 515 = ?

hinh-anh-phep-cong-cac-so-trong-pham-vi-100-000-2016-0

hinh-anh-phep-cong-cac-so-trong-pham-vi-100-000-2016-1

31 421 + 12 515 = 43 936

  • 1 cộng 5 bằng 6, viết 6.
  • 2 cộng 1 bằng 3, viết 3.
  • 4 cộng 5 bằng 9, viết 9.
  • 1 cộng 2 bằng 3, viết 3.
  • 3 cộng 1 bằng 4, viết 4.

39 421 + 12 385 = ?

hinh-anh-phep-cong-cac-so-trong-pham-vi-100-000-2016-2

39 421 + 12 385 = 51 806

  • 1 cộng 5 bằng 6, viết 6.
  • 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1.
  • 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.
  • 9 cộng 2 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
  • 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.

1. Đặt tính rồi tính.

28 136 + 30 742

10 508 + 5 010

62 517 + 36 531

7 712 + 80 854

Bài tập 1: >, <, =

a) 80 000 + 800 + 8 .?. 88 000

b) 65 000 + 200 .?. 60 000 + 5 200

c) 40 000 + 4 000 .?. 8 000

d) 33 000 + 300 .?. 3 333

Bài tập 2: Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

A. 3 000 + 5 000 + 7 000                    100 000

B. 61 000 + (4 100 + 4 900)                 15 000

C. (14 000 + 36 000) + 50 000            70 000

Bài tập 3: Chọn ý trả lời đúng.

a) .?. - 11 800 = 6 900

A. 80 800   B. 18 700   C. 17 700

b) .?. - 43 050 = 17 350

A. 56 800   B. 60 300   C. 60 400

c)  .?. + 7 000 = 10 000

A. 3 000   B. 17 000   C. 8 000

d) 2 000 + .?. = 82 000

A. 9 000   B. 80 000   C. 100 000

Bài tập 4: 

Một gia đình nuôi bò sữa, tháng thứ nhất bán được 17 250 sữa, tháng thứ hai bán được nhiều hơn tháng thứ nhất 270 sữa. Hỏi cả hai tháng gia đình đó bán được bao nhiêu lít sữa?

Tin tức mới


Đánh giá

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Nhà tài trợ