So sánh các số có bốn chữ số

Toán 3 (Tập hai) - Bài 3


Ở mỗi bảng bên, ngọn núi nào cao hơn?

Tên núi Chiều cao
Bà Đen 986 m
Bạch Mã 1444 m

 

Tên núi Chiều cao
Phan Xi Păng 3143 m
Pu Ta Leng 3 096 m

So sánh 986 và 1444.

Hình nào ít khối lập phương hơn?

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-bon-chu-so-1952-0

986 .?. 1444

Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.

So sánh 3143 và 3096.

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-bon-chu-so-1952-1

So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-bon-chu-so-1952-2

Cặp chữ số đầu tiên khác nhau: Số có chữ số lớn hơn thì lớn hơn.

1. >, <, =

a) 792 .?. 1 000   ;   625 .?. 99

b) 6 321 .?. 6 132   ;   4 859 .?. 4 870

c) 8 153 .?. 8 159   ;   1 061 .?. 1 000 + 60 + 1

2. 

Cho bốn số: 4 725, 4 275, 4 752, 4 527.

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tìm vị trí của mỗi số đã cho trên tia số trong hình dưới đây.

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-bon-chu-so-1952-3

Bài tập 1: Trả lời các câu hỏi.

a) Bể thứ nhất chứa được 2 100 nước, bể thứ hai chứa được 1 200 nước. Bể nào chứa được nhiều nước hơn?

b) Anh Hai đã chạy được 750 m, anh Ba đã chạy được 1 km. Quãng đường đã chạy được của ai dài hơn?

Bài tập 2: Quan sát bảng bên, trả lời các câu hỏi.

Tên núi Chiều cao
Bà Đen 986 m
Bạch Mã 1444 m
Phan Xi Păng 3143 m
Pu Ta Leng 3096 m

a) Hai ngọn núi Bạch Mã và Pu Ta Leng, ngọn núi nào cao hơn?

b) Ngọn núi nào cao nhất?

c) Sắp xếp tên các ngọn núi theo thứ tự từ cao đến thấp.

Bài tập 3: Làm tròn số đến hàng nghìn.

Ví dụ: 

7 075, 7 152, 7 260, 7 301, 7 485  

522, 7 608, 7 743, 7 800, 7 950

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-bon-chu-so-1952-4

a) Làm tròn số 4 521 đến hàng nghìn thì được số .?.

b) Làm tròn số 6 480 đến hàng nghìn thì được số .?.

c) Làm tròn số 2 634 đến hàng nghìn thì được số .?.

Thử thách

Trang trại có bao nhiêu con bò?

Số con bò của trang trại là số có bốn chữ số.

• Nếu làm tròn số này đến hàng nghìn thì được số 10 000.

• Nếu gạch bỏ chữ số hàng nghìn thì được số lớn nhất có ba chữ số.

Khám phá

Phan Xi Păng (tỉnh Lào Cai) và Pu Ta Leng (tỉnh Lai Châu) là hai ngọn núi cao nhất và nhì nước ta.

hinh-anh-so-sanh-cac-so-co-bon-chu-so-1952-5

Ngọn núi Phan Xi Păng hùng vĩ.

Tin tức mới


Đánh giá

So sánh các số có bốn chữ số

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Nhà tài trợ