Thực hành và trải nghiệm (4)

Toán 3 (Tập hai) - Bài 22


TÍNH CHU VI SÀN PHÒNG HỌC, CHU VI SÂN TRƯỜNG

Thực hành theo nhóm, mỗi nhóm thực hiện một trong hai hoạt động dưới đây.

1. Tính chu vi sàn phòng học

a) Thảo luận

- Sàn phòng học có dạng hình gì?

- Để tính chu vi sàn phòng học cần biết các số đo nào?

- Thống nhất dụng cụ đo (có thể dùng thước mét, đo bằng bước chân, dựa vào các viên gạch hình vuông lát nền).

- Phân công nhiệm vụ: đo, tính toán, chuẩn bị các nội dung sẽ trình bày trước lớp.

b) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

c) Trình bày các nội dung đã thực hiện trước lớp
Kết quả giữa các nhóm có giống nhau không? Vì sao?

2. Tính chu vi sân trường

a) Thảo luận

- Sân trường có dạng hình gì?

  • Nếu sân trường có dạng hình vuông hay hình chữ nhật thì cần biết các số đo nào?
  • Nếu sân trường không có dạng hình vuông hay hình chữ nhật thì đo chu vi sân trường bằng cách nào?

- Thống nhất đo các khoảng cách bằng bước chân.

- Phân công nhiệm vụ: đo, tính toán, chuẩn bị các nội dung sẽ trình bày trước lớp.

b) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

c) Trình bày nội dung đã thực hiện trước lớp.
Kết quả giữa các nhóm có giống nhau không? Vì sao?

Tin tức mới


Đánh giá

Thực hành và trải nghiệm (4)

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Nhà tài trợ