Tiền Việt Nam

Toán 3 (Tập hai) - Bài 36


hinh-anh-tien-viet-nam-2031-0

Quan sát hai mặt của mỗi tờ tiền dưới đây.

hinh-anh-tien-viet-nam-2031-1

1. Đọc số ghi trên mỗi tờ tiền trên để biết mệnh giá của các tờ tiền.

2. Đọc chữ ghi trên mỗi tờ tiền sau để biết mệnh giá của các tờ tiền.

hinh-anh-tien-viet-nam-2031-2

3. Đếm rồi nói (theo mẫu).

Hai nghìn đồng, bốn nghìn đồng, ..., mười nghìn đồng. Có tất cả mười nghìn đồng.

hinh-anh-tien-viet-nam-2031-3

a)

hinh-anh-tien-viet-nam-2031-4

b)

hinh-anh-tien-viet-nam-2031-5

c) 

hinh-anh-tien-viet-nam-2031-6

4. Kiểm đếm số lượng các tờ tiền có trong bài 3.

Bảng thống kê các tờ tiền

Loại tiền 50 000 đồng 20 000 đồng 10 000 đồng 5 000 đồng 2 000 đồng 1 000 đồng
Số tờ 1 tờ .?. .?. .?. .?. .?.

Bài tập 1:

Nếu có 50 000 đồng thì em mua được những đồ vật nào dưới đây?

hinh-anh-tien-viet-nam-2031-7

Bài tập 2:

Giá tiền 1 kg cà chua là 17 000 đồng. Với số tiền 50 000 đồng, mẹ có thể mua được 2 kg cà chua không?

Vui học

Có thể lấy các tờ tiền nào để vừa đúng giá tiền mỗi đồ vật?

a) hinh-anh-tien-viet-nam-2031-8

b)

hinh-anh-tien-viet-nam-2031-9

Hoạt động thực tế

Em cùng người thân đi chợ hay đi siêu thị để tập tính tiền.

Tin tức mới


Đánh giá

Tiền Việt Nam

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 3

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Chân Trời Sáng Tạo

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Cánh Diều

Bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Cánh Diều

Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách giáo khoa của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Sách Chân Trời Sáng Tạo

Lớp 1

Sách giáo khoa dành cho lớp 1

Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6

Lớp 2

Sách giáo khoa dành cho lớp 2

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Nhà tài trợ