Bài 39: Thực Hành: Vẽ Biểu Đồ, Nhận Xét Và Giải Thích Sự Chuyển Dịch Cơ Cấu Công Nghiệp

Địa lý 12 Nâng cao - Bài 39


1. Dựa vào bảng 39.1

Bảng 39.1. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành

(Đơn vị : %)

Nhóm ngành Năm 1996 1999 2000 2004  2005
Toàn ngành công nghiệp 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Công nghiệp khai thác 13,9 14,7 15,8 12,8 11,2
Công nghiệp chế biến 79,9 79,6 78,7 81,3 83,2
Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 6,2 5,7 5,5 5,9 5,6

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành của nước ta. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch này.

2. Dựa vào các bảng 39.2 và 39.3.

Bảng 39.2. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

(Đơn vị : tỉ đồng)

Thành phần kinh tế Năm 1996 2005
Nhà nước 74 161 249 085
Ngoài Nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể) 35 682 308 854
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 39 589 433 110

Bảng 39.3. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

(Đơn vị : %)

Vùng Năm 1996 2005
Đồng bằng sông Hồng 17,1 19,7
Trung du và miền núi Bắc Bộ 6,9 4,6
Bắc Trung Bộ 3,2 2,4
Duyên hải Nam Trung Bộ 5,3 4,7
Tây Nguyên 1,3 0,7
Đông Nam Bộ 49,6 55,6
Đồng bằng sông Cửu Long 11,2 8,8
Không xác định 5,4 3,5

Nhận xét về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế và theo vùng của nước ta.

hinh-anh-bai-39-thuc-hanh-ve-bieu-do-nhan-xet-va-giai-thich-su-chuyen-dich-co-cau-cong-nghiep-2938-0

Advertisement

 

 

Tin tức mới


Đánh giá

Bài 39: Thực Hành: Vẽ Biểu Đồ, Nhận Xét Và Giải Thích Sự Chuyển Dịch Cơ Cấu Công Nghiệp

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Advertisement

Địa Lý 12 Nâng Cao

  1. Địa Lý Tự Nhiên - Vị trí địa lý và lịch sử phát triển lãnh thổ

    Địa Lý Tự Nhiên - Vị trí địa lý và lịch sử phát triển lãnh thổ

  2. Địa Lý Dân Cư - Địa lý Nâng cao
  3. Địa Lý Kinh Tế - Địa lý Nâng cao
  4. Advertisement
  5. Địa Lý Các Ngành Kinh Tế - Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
  6. Địa Lý Các Vùng Kinh Tế - Địa lý Nâng cao

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam
Advertisement

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12
Advertisement

Nhà tài trợ

Tin tức thú vị

Advertisement