Bài 50: Thực Hành: So Sánh Sự Phát Triển Ngành Thủy Sản Ở Bắc Trung Bộ Và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Địa lý 12 Nâng cao - Bài 50

Nội Dung Chính


1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, kiến thức đã học ở bài 32 và bảng 50, hãy viết một báo cáo ngắn so sánh sự phát triển ngành thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ theo dàn ý dưới đây :

– Các thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

– Những đặc điểm về truyền thống làm nghề biển, về cơ sở vật chất ki thuật nghề cá, về thị trường.

– So sánh về quy mô sản lượng, về những thay đổi trong cơ cấu ngành thuỷ sản.

– Kết luận.

Bảng 50. Sản lượng thuỷ sản phân theo địa phương, năm 1995 và năm 2005

(Đơn vị : nghìn tấn)

Đơn vị hành chính Sản lượng khai thác Sản lượng nuôi trồng
Năm 1995 Năm 2005 Năm 1995 Năm 2005
Cả nước 1195,3 1987,9  389,0  1477,9
Bắc Trung Bộ 93,1 182,2 15,6 65,5
  Thanh Hoá 25,7 54,4 6,3 19,1
  Nghệ An 21,0 44,5 5,7 22,1
  Hà Tĩnh
15,4 20,1 1,7 9,6
  Quảng Bình
12,3 26,2 0,8 5,0
  Quảng Trị
7,0 14,9 0,6 3,4
  Thừa Thiên – Huế
11,7 22,1 0,5 6,3
Duyên hải Nam Trung Bộ 331,3 
574,9
7,9
48,9
  Đà Nẵng 18,6
40,0
0,3
0,5
  Quảng Nam 23,7
48,0
1,6
5,2
  Quảng Ngãi 38,2
87,4
0,3
3,8
  Bình Định 58,6
107,2
1,2
3,2
  Phú Yên
21,0 35,4 0,9 3,2
  Khánh Hoà
56,5 63,1 2,6 17,5
  Ninh Thuận
19,5 44,8 0,7 11,2
  Bình Thuận 95,2
148,9
0,4
4,3

2. Trình bày bản báo cáo theo nhóm.

hinh-anh-bai-50-thuc-hanh-so-sanh-su-phat-trien-nganh-thuy-san-o-bac-trung-bo-va-duyen-hai-nam-trung-bo-2949-0

 

Tin tức mới


Đánh giá

Bài 50: Thực Hành: So Sánh Sự Phát Triển Ngành Thủy Sản Ở Bắc Trung Bộ Và Duyên Hải Nam Trung Bộ

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Bình Luận

Để Lại Bình Luận Của Bạn

Địa Lý 12 Nâng Cao

  1. Địa Lý Tự Nhiên - Địa lý Nâng cao
  2. Địa Lý Dân Cư - Địa lý Nâng cao
  3. Địa Lý Kinh Tế - Địa lý Nâng cao
  4. Địa Lý Các Ngành Kinh Tế - Địa lý Nâng cao
  5. Địa Lý Các Vùng Kinh Tế - Địa lý Nâng cao

    Địa Lý Các Vùng Kinh Tế - Địa lý Nâng cao

  6. Địa Lý Địa Phương - Địa lý Nâng cao

Tin tức mới

Bộ Sách Lớp 12

Giáo Dục Việt Nam

Bộ Sách Giáo Khoa của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Sách Giáo Dục Việt Nam

Lớp 3

Sách giáo khoa dành cho lớp 3

Lớp 4

Sách giáo khoa dành cho lớp 4

Lớp 5

Sách giáo khoa dành cho lớp 5

Lớp 7

Sách giáo khoa dành cho lớp 7

Lớp 8

Sách giáo khoa dành cho lớp 8

Lớp 9

Sách giáo khoa dành cho lớp 9

Lớp 10

Sách giáo khoa dành cho lớp 10

Lớp 11

Sách giáo khoa dành cho lớp 11

Lớp 12

Sách giáo khoa dành cho lớp 12

Nhà tài trợ